21/03/2019

Veselības centra “Vivendi” struktūrvienība pieaugušo neformālās izglītības iestāde “Medicīnas tālākizglītības centrs” ir uzsākusi īstenot neformālās izglītības programmu “Specifisko prasmju attīstīšana darbā ar psihiski slimām personām”.

Programmas mērķauditorija: Ārsts, māsa, ārsta palīgs, māsas palīgs. 

19/03/2019

Veselības ministrija piedāvā iespēju ārstniecības personām, ārstniecības atbalsta personām, farmācijas aprūpes pakalpojumu sniedzējiem un sociālajā jomā strādājošajiem papildināt profesionālās un vispārējās zināšanas bezmaksas mācībās.

Veselības ministrija ir noslēgusi 82 līgumus ar pakalpojuma sniedzējiem par apmācību nodrošināšanu 2019.gadā (detalizētāku informāciju var atrast šeit - "Uzsāktas apmācības").

19/03/2019

Veselības centra "Vivendi" struktūrvienība pieaugušo neformālās izglītības iestāde "Medicīnas tālākizglītības centrs" ir uzsākusi īstenot neformālās izglītības programmu "Alkohola, nikotīna, procesu atkarības problēmu identificēšana un īsās intervences sniegšana primārajā veselības aprūpē".

Programmas mērķauditorija: ārsti, ārsta palīgi, māsas, farmaceiti. 

27/02/2019
Lūgums sekot līdzi izmaiņām marta mēneša mācību norises kalendārā.
08/02/2019
RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža aicina pieteikties profesionālās pilnveides programmas „Mākslīgās asinsrites metodes pielietošana māsas praksē” kursos.
29/01/2019

Projekta ietvaros līdz 28.01.2019. Veselības ministrijā ir iesniegta 81 mācību programma apstiprināšanai, no tām 47 programmas ir saskaņotas, 9 mācību programmās jau uzsāktas apmācības.

28/01/2019

Ārstniecības persona, ārstniecības atbalsta persona vai farmācijas aprūpes pakalpojumu sniedzējs, var papildināt profesionālās un vispārējās zināšanas prioritārajās veselības aprūpes jomās: onkoloģijas, psihiskās veselības, sirds un asinsvadu, kā arī bērnu veselības jomā.