Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Zīdīšanas veicināšana un atbalsta sniegšana zīdošām mātēm

Mērķauditorija

Ārsta palīgs, ārsts, māsa, māsas palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, farmaceits un farmaceita asistents

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

8 akadēmiskās stundas (1 diena)

 • 7 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
 • 1 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Šobrīd mācības netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs

Rīgas Stradiņa universitāte, Dina Krūze

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits:

 • 8 TIP ārstniecības personām
 • 12 moduļa tālākizglītības punkti farmaceitiem un farmaceita asistentiem

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem nav iespējams

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt priekšstatu par zīdīšanas veicināšanu un atbalsta sniegšanu zīdošām mātēm, kā arī sniegt zināšanas un attīstīt iemaņas zīdīšanas tehnikā, problēmu risināšanā, motivēt medicīnas profesionāļus zīdīšanas atbalstīšanā, bērnu veselības profilakses ietvaros, lai apgūtās iemaņas praktiski pielietotu profesionālajā darbībā.

Mācību programmas tēmas

 1. Krūts anatomija un fizioloģija, krūts piena sastāvs
 2. Dzemdību ietekme uz zīdīšanas uzsākšanu
 3. Zīdīšanas tehnika un vadīšana
 4. Sievietes uzturs un ietekme uz bērnu zīdīšanas laikā
 5. Bērnu ar īpašām vajadzībām zīdīšanas īpatnības
 6. Zīdīšanas problēmu risinājums
 7. Praktiskā nodarbība - dažādu situācijas uzdevumu risināšana

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.