Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Zīdaiņu un pirmsskolas vecuma bērnu fizisko aktivitāšu veicināšana, tai skaitā bērnu attīstībai atbilstoša aprūpe (hendlings), kustību attīstība, aktīvās rotaļas

Mērķauditorija

Ārsts, māsa, ārsta palīgs, funkcionālais speciālists un vecmāte

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

8 akadēmiskās stundas (1 diena)

Teorētiskās nodarbības:

   3 akadēmiskās stundas

Praktiskās nodarbības:

   5 akadēmiskās stundas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

BKUS fizioterapeite  Solvita Ķerve

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits:

- 8 TIP (Ārsts, māsa, ārsta palīgs, funkcionālais speciālists un vecmāte)

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem iespējams, aizpildot elektronisko pieteikumu:  https://www.mitto.me/bkusmc-macibu-programma

Kontaktpersona:

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamiem veidot izpratni par bērna psihomotoro un fizisko attīstību jaundzimušā periodā,  zīdaiņa un pirmsskolas vecumā, atbilstošu fizisko aktivitāšu nozīmi, kā arī attīstīt prasmes un iemaņas pielietot Handlig un pozicionēšanas pamatprincipus un sniegt piemērotu fizisko aktivitāšu rekomendācijas atbilstoši savai profesionālai kompetencei.

Mācību programmas tēmas

Bērna vecumā no 1 nedēļas līdz 2 gadiem fiziskās un garīgās attīstības novērtēšana.

Bērna psihomotorā (fiziskā) attīstība no 2 – 7 gadiem.

Fizisko aktivitāšu nozīme bērna dzīvē.

Jaundzimušo, zīdaiņu   un bērna attīstībai atbilstoša aprūpe.

Fiziskās aktivitātes zīdaiņiem un bērniem no 1īdz 7 gadu vecumam, to ieteicamais daudzums un veidi, tostarp rotaļlietu un aktīvo rotaļu izmantošana dažādos vecuma posmos.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Dalībnieks iegūst apliecību par neformālās izglītības  programmas apguvi, ja apmeklējums ir vismaz 75 % nodarbību un nokārtots programmā paredzētais noslēguma pārbaudījums testa veidā.