Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Zāļu administrēšana primārajā un ambulatorajā praksē

Mērķauditorija

Māsa

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

80 akadēmiskās stundas

Teorētiskās nodarbības:

   56 akadēmiskās stundas

Praktiskās nodarbības:

   24 akadēmiskās stundas

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Mācības šobrīd netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs

BKUS farmaceite Inese Sviestiņa

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits: - 80 TIP (Māsa)

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikties uz kursiem nav iespējams

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamiem veidot izpratni par zāļu administrēšanas primārajā un ambulatorajā praksē procesa organizēšanu un attīstīt spēju organizēt pierādījumos balstītu zāļu administrēšanas procesu primārās un ambulatorās veselības aprūpes līmenī, atbilstoši savai profesionālajai kompetencei.

Mācību programmas tēmas

Farmakoterapijas juridiskie aspekti.

Farmakoterapijas terapeitiskā sadarbība.

Kritiskā domāšana farmakoterapijā.

Pacientu un viņu ģimenes locekļu izglītošana farmakoterapijā.

Zāļu un vakcīnu administrēšana.

Māsas kompetence medikamentu administrēšanā un medikamentu izrakstīšanā.

Pacientu drošība zāļu administrēšanā.

Farmakokinētika un farmakodinamika.

Zāļu grupas un to raksturojums.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Dalībnieks iegūst apliecību par neformālās izglītības  programmas apguvi, ja apmeklējums ir vismaz 75 % nodarbību un nokārtots programmā paredzētais noslēguma pārbaudījums testa veidā.