Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma par klīniskajiem algoritmiem un klīniskajiem (pacientu) ceļiem onkoloģijas jomā

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Vēža slimnieku dinamiskā novērošana

Mērķauditorija

Ārsts

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

8 akadēmiskās stundas

  • 6 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 2 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Mācības šobrīd netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs

Rīgas Stradiņa universitāte, Dace Baltiņa, Līga Kozlovska

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits – 8 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikties uz kursiem nav iespējams

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt priekšstatu par onkoloģisko pacientu dinamisko novērošanu pēc terapijas pabeigšanas

Mācību programmas tēmas

  1. Klīniskie algoritmi - dinamiskā novērošana:
  • Pacientēm ar krūts un ginekoloģiskiem audzējiem.
  • Pacientiem ar plaušu un prostatas audzējiem.
  • Pacientiem ar gremošanas trakta audzējiem.
  • Pacientiem ar ādas un citiem audzējiem.
  1. Klīniskie (pacientu) ceļi:
  • Dinamiskās novērošanas principi, mērķi un uzdevumi, un pacientu plūsmas nodrošināšana.
  • Medicīnisko dokumentu kodēšanas principi dinamiskās novērošanas laikā pacientiem ar onkoloģiskām slimībām.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu - testu ar vērtējumu „ieskaitīts”, saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.