Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma par klīniskajiem algoritmiem un klīniskajiem (pacientu) ceļiem onkoloģijas jomā

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Vēža izraisītu sāpju terapija

Mērķauditorija

Ārsts

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

8 akadēmiskās stundas (2 dienas)

  • 6 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 2 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Mācības plānotas tiešsaistē -  ZOOM

2021.gada 6. un 7. decembris no 9.00-16.00

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Rīgas Stradiņa universitāte, Līga Keiša-Ķirse, Ināra Logina

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits – 8 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem iespējams, aizpildot pieteikumu ESF projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 vienotajā reģistrācijas sistēmā: https://www.mitto.me/rsu-macibu-programma/registreties

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt priekšstatu par vēža izraisītu sāpju algoritmiem un klīniskiem ceļiem

Mācību programmas tēmas

Klīniskie algoritmi un klīniskie (pacientu) ceļi - Vēža sāpju terapija

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu - testu ar vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.