Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Veselības paškontroles atbalsta pasākumi pacientiem aptiekā

Mērķauditorija

Farmaceiti un farmaceita asistenti

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

8  akadēmiskās stundas 

  • 6 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 2 akadēmiskās stundas praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programma

Vairāk informāciju skatīt ŠEIT

27.05.2023. no plkst.10.00-17.10

30.06.2023. no plkst.10.00-17.10

Tomsona iela 37, Rīga, LU Rīgas 1. medicīnas koledža

Neformālās izglītības programmas mācību vadītāji

Sertificēts farmaceits Grigorijs Golubs

Sertificēta farmaceite Alīna Kriviņa

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits -  12 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Mācībām iespējams pieteikties, reģistrējoties:  

https://www.mitto.me/r1mk-macibu-programma 

Projekta administratīvā vadītāja – Maira Vīksna,

tālrunis +371 29745025

e-pasta adrese: k%75rsi@medskola.lv " rel="nofollow"> kursi@medskola.lv https://www.rmk1.lv/lv/

Neformālās izglītības programmas mērķis

Uzlabot un papildināt  farmaceitiem un farmaceita asistentiem nepieciešamās profesionālās zināšanas un izkopt prasmes veselības paškontroles atbalsta pasākumu īstenošanā pacientiem aptiekā,  risinot ar veselību saistītās iedzīvotāju vajadzības un  nodrošinot izglītošanu Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” ietvaros

Mācību programmas tēmas

  1. Ekspresdiagnostika un veselības paškontrole
  2. Neinvazīvie eksprestesti
  3. Invazīvie eksprestesti

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no neformālās izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu, prasmju, kompetences un attieksmju vērtējumu (nokārtojuši gala pārbaudījumu ar vērtējumu “ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas Veselības paškontroles atbalsta pasākumi pacientiem aptiekā apguvi