Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Veselības aprūpes un sociālajā jomā iesaistītā personāla un pacienta komunikācijas prasmju pilnveidošana

Mērķauditorija

Ārsts, māsa, ārsta palīgs, vecmāte, funkcionālais speciālists, farmācijas jomā strādājošais, citas ārstniecības personas, māsas palīgs

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

30 akadēmiskās stundas (4 dienas)

  • Teorētiskās nodarbības:

18 akadēmiskās stundas

  • Praktiskās nodarbības:

11 akadēmiskās stundas

  • Patstāvīgais darbs:

1 akadēmiskā stunda

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Šobrīd mācības netiek plānotas

Neformālās izglītības programmu īsteno

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde  “Salvum TD”

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs

Ieva Vaine, Sociālo zinātņu maģistrs psiholoģijā

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits: 30 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersonas

Uz mācībām jāpiesakās elektroniskajā pieteikuma sistēmā: https://www.mitto.me/salvum-macibu-programma/registreties

Neskaidrību gadījumos  zvaniet mācību koordinatorēm: 

  • Evitai Mežulei tālruņa nr.: 26 322 458
  • Dacei Veikinai tālruņa nr.: 26 388 445

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Pilnveidot ārstniecības personu un farmācijas speciālistu profesionālās zināšanas, prasmes un kompetences efektīvas komunikācijas sekmēšanai ar kolēģiem un pacientiem.

Mācību programmas tēmas

Saskarsmes vispārīgs raksturojums.

Emocionālais un racionālais līmenis saskarsmē.

Komunikācijas process – no pirmā iespaida līdz produktīvai sadarbībai, komunikācijas resursi un  riski. Komunikācijas lomas, to īpatnības veselības aprūpē.

Aktīvās klausīšanās un atgriezeniskās saites nozīme un pilnveidošana konstruktīvas sadarbības veidošanā.

Konflikti, to cēloņi un veidi. Konfliktu risināšanas taktikas,  to izmantošanas nosacījumi.

Intensīvas ikdienas komunikācijas riska aspekti – stress, emocionālā izdegšana.

Pacientu līdzestības veicināšana.

Supervīziju elements produktīvas veselības aprūpes jomas darbinieku ikdienas darbam.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri ir apguvuši ne mazāk kā 75% (23 akadēmiskās stundas) no mācību programmas un nobeiguma vērtēšanā par teorētiskajām zināšanām atbilstoši programmas satura tēmām ieguvuši vērtējumu „ieskaitīts”, saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi. Teorētisko zināšanu nobeiguma vērtēšanu veido 20 testa jautājumi.