Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Vakcinācijas jautājumi ārsta praksē

Mērķauditorija

Ārsts, ārsta palīgs, māsa

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

8 akadēmiskās stundas (1 diena)

  • 7 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 1 akadēmiskās stunda praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Mācības šobrīd netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

dr.med. Angelika Krūmiņa - sertificēts ārsts – infektologs

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits -8 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem nav iespējams

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Programmas mērķis ir paaugstināt zināšanu un prasmju līmeni ar vakcināciju saistītos jautājumos - imunizācijas valsts politikā, vakcinācijas nozīmē infekciju slimību specifiskajā profilaksē un ierobežošanā, kā arī vakcīnu realizācijā, plānošanā un loģistikā.

Mācību programmas tēmas

Valsts imunizācijas politika;

Vakcinācijas nozīmes izskaidrošana pacientiem;

Vakcīnu loģistika;

Vispārīgie ieteikumi imunizācijas jomā.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri ir apguvuši ne mazāk kā 75% no mācību programmas un nokārtojuši pārbaudījumu, kurā saņēmuši teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”, iegūs neformālās izglītības apliecību par programmas sekmīgu teorētisku un praktisku apguvi.