Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Vakcinācijas jautājumi ārsta praksē

Mērķauditorija

Ārsts, ārsta palīgs, māsa

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

8 akadēmiskās stundas (1 diena)

  • 7 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 1 akadēmiskās stunda praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Informāciju par mācību norises laikiem meklēt ŠEIT

2022.gada 20.maijā no 13.30 līdz 17.25

2022.gada 25.maijā no 15.00 līdz 17.15

Neformālās izglītības programmas mācību vadītāja

dr.med. Angelika Krūmiņa - sertificēts ārsts – infektologs

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits -8 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikties uz kursiem var, aizpildot pieteikuma veidlapu

https://www.mitto.me/rsu-macibu-programma/registreties

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Programmas mērķis ir paaugstināt zināšanu un prasmju līmeni ar vakcināciju saistītos jautājumos - imunizācijas valsts politikā, vakcinācijas nozīmē infekciju slimību specifiskajā profilaksē un ierobežošanā, kā arī vakcīnu realizācijā, plānošanā un loģistikā.

Mācību programmas tēmas

Valsts imunizācijas politika;

Vakcinācijas nozīmes izskaidrošana pacientiem;

Vakcīnu loģistika;

Vispārīgie ieteikumi imunizācijas jomā.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri ir apguvuši ne mazāk kā 75% no mācību programmas un nokārtojuši pārbaudījumu, kurā saņēmuši teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”, iegūs neformālās izglītības apliecību par programmas sekmīgu teorētisku un praktisku apguvi.