Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Ultrasonogrāfiskā augļa anomāliju diagnostika antenatālās aprūpes laikā, tajā skaitā II trimestra ultrasonogrāfijas skrīninga kvalitatīva veikšana. Iedzimto anomāliju profilakse un diagnostika

Mērķauditorija

Ārsts, vecmāte

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

16 akadēmiskās stundas

  • 6 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 10 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Šobrīd mācības netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs

Rīgas Stradiņa universitāte, asoc. prof. Natālija Vedmedovska

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 16 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersonas

Pieteikties uz kursiem nav iespējams

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt priekšstatu par ultrasonogrāfisku augļa anomāliju diagnostiku antenatālās aprūpes laikā, tajā skaitā II trimestra ultrasonogrāfijas skrīninga kvalitatīvu veikšanu un iedzimto anomāliju diagnostiku, kā arī sniegt zināšanas un attīstīt iemaņas atpazīt normu no patoloģijas, lai apgūtās iemaņas praktiski pielietotu profesionālajā darbībā.

Mācību programmas tēmas

  1. Strukturēta rutīnas izmeklēšana, tajā skaitā augļa mērījumi 2.trimestrī
  2. Centrālās nervu sistēmas (CNS) un sejas anomālijas, kuras jāizslēdz, veicot 2. trimestra skrīningu
  3. Gastrointestinālās un urogenitālas sistēmas anomālijas, kuras jāizslēdz, veicot 2. trimestra skrīningu
  4. Krūšu kurvja un sirds anomālijas, kuras jāizslēdz, veicot 2. trimestra skrīningu
  5. Skeleta anomālijas, kuras jāizslēdz, veicot 2. trimestra skrīningu
  6. Augļa guļas un pozīcijas, placentas novietojuma un augļa ūdeņu daudzuma novērtēšana

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.