Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Ultrasonogrāfiskā augļa anomāliju diagnostika antenatālās aprūpes laikā, tajā skaitā I trimestra ultrasonogrāfijas skrīninga kvalitatīva veikšana. Iedzimto anomāliju profilakse un diagnostika

Mērķauditorija

Ginekologs dzemdību speciālists, bērnu kardiologs, ģenētiķis, vecmāte

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

16 akadēmiskās stundas (2 diena)

 • 6 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
 • 10 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Mācības šobrīd netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs

Natālija Vedmedovska, RSU asoc. profesore; Rīgas Dzemdību nams, ginekologs, dzemdību speciālists, ultrasonogrāfijas speciālists ginekoloģijā un dzemdniecībā

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits – 16 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikties uz kursiem nav iespējams

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt priekšstatu un zināšanas par ultrasonogrāfisku augļa anomāliju diagnostiku antenatālās aprūpes laikā, tajā skaitā I trimestra ultrasonogrāfijas skrīninga kvalitatīvu veikšanu un iedzimto anomāliju profilaksi un diagnostiku, kā arī sniegt zināšanas un attīstīt iemaņas atpazīt normu no patoloģijas, lai apgūtās iemaņas praktiski pielietotu profesionālajā darbībā.

Mācību programmas tēmas

 • Normāla ultrasonogrāfiskā morfoloģiskā atradne 5.-10. grūtniecības nedēļās
 • Patoloģiska ultasonogrāfiskā morfoloģiskā atradne 5.-10. grūtniecības nedēļās
 • Normāla ultrasonogrāfiskā morfoloģiskā atradne 11.-14. grūtniecības nedēļās
 • Patoloģiska ultasonogrāfiskā morfoloģiskā atradne 11.-14. grūtniecības nedēļās
 • Daudzaugļu grūtniecība I trimestrī
 • Kardioloģiska I trimestra diagnostika
 • Kombinētā I trimestra rezultātu izvērtēšana
 • Riska grupu izvērtēšana
 • Ģenētiķa loma I. trimestra skrīningā

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu - testu ar vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.