Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

TRANSFUZIOLOĢIJAS  PRINCIPI  ONKOLOĢIJAS PACIENTIEM

Mērķauditorija

Ārsti, ārsta palīgi, māsas

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

30 akadēmiskās stundas (4 dienas)

 • 22 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
 • 8 akadēmiskās stundas praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Mācības šobrīd netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Dr. Biol. Ilona Skrinda, sertificēta transfuzioloģe

Dr. Inna Papsujeviča, sertificēta transfuzioloģe

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits -30 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem nav iespējams

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Sniegt zināšanas un praktiskās iemaņas par asins pagatavojumu izvēli, asins komponentu pielietošanu, onkoloģisko pacientu/recipientu aprūpi, nodrošināt medicīnisko tehnoloģiju, normatīvo prasību, tai skaitā, kvalitātes un drošības standartu prasību ievērošanu transfuzioloģijā.

Mācību programmas tēmas

 • Asins komponentu veidi, to pielietošana.
 • Plazmas preparātu veidi, to pielietošana.
 • Asins komponentu izvēle pacientiem.
 • Asins komponentu uzglabāšana, transportēšana un izplatīšana.
 • Asins komponentu transfūzija.
 • Transfūziju terapijas imunoloģiskie un imūnhematoloģiskie aspekti.
 • ABO antigēnu un rēzus (Rh) sistēmas loma asins pārliešanā.
 • Recipienta un donora asins saderības testēšana.
 • Transfūziju blaknes. Hemovigilances sistēma.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no mācību programmas un, nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu “ieskaitīts”, saņem neformālās izglītības apliecību par programmas apguvi. Teorētisko pārbaudījumu veido 20 jautājumi.