Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Transfuzioloģijas pamati

Mērķauditorija

Ārsti, māsas, ārsta palīgi, vecmātes

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

16 akadēmiskās stundas:

teorija (lekcijas) - 12 akadēmiskās  stundas

praktiskās mācības  - 4 akadēmiskās stundas

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Sīkāku informāciju par mācību norises laikiem skatīt ŠEIT

5.03.un 8.03.2022. plkst.9:00-16:00 (24 personas)

Neformālās izglītības programmas mācību vadītāji

Mācību vadītāja: Dr. Inga Dārzniece - sertificēts transfuziologs, kuram pieredze specialitātē ir pieci gadi un kuram ir pieredze ārstniecības personu izglītošanas procesā un apmācīttiesīgas ārstniecības personas statuss

Apmācību organizators: Inta Ignatjeva

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits -16 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikties uz kursiem, var https://www.mitto.me/stradini-macibu-programma/registreties

Tālr. 67095358, e-pasts inara.gine@stradini.lv ; vai

67095321, e-pasts inta.ignatjeva@stradini.lv ,

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Sniegt zināšanas un praktiskās iemaņas asins pagatavojumu izvēlē, asins komponentu pielietošanā, donoru/recipientu aprūpē, nodrošināt medicīnisko tehnoloģiju, normatīvo prasību, tai skaitā, kvalitātes un drošības standartu prasību ievērošanu transfuzioloģijā

Mācību programmas tēmas

  1. Asins komponentu veidi, to pielietošana. Plazmas preparātu veidi, to pielietošana.
  2. Asins komponentu izvēle onkoloģiski hematoloģiskajiem pacientiem.
  3. Asins komponentu uzglabāšana, transportēšana un izplatīšana.
  4. Asins komponentu transfūzija.
  5. Transfūziju terapijas imunoloģiskie un imūnhematoloģiskie aspekti.
  6. ABO antigēnu un rēzus (Rh) sistēmas loma asins pārliešanā.
  7. Recipienta un donora asins saderības testēšana.
  8. Asins komponentu izvēle asins pārliešanai. Transfūziju blaknes. Hemovigilances sistēma.
  9. Noslēguma pārbaudījums.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no mācību programmas un, nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu “ieskaitīts”, saņem neformālās izglītības apliecību par programmas apguvi.