Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Starptautiskās funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijas praktiskās pielietošanas aspekti un funkcionēšanas novērtēšana

Mērķauditorija

Ārsts, funkcionālais speciālists

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

8 akadēmiskās stundas (1 diena)

 • 3 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
 • 5 akadēmiskās stundas praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Mācības netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Rīgas Stradiņa universitāte, Sandra Ausekle

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits – 8 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem iespējams, aizpildot pieteikumu ESF projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 vienotajā reģistrācijas sistēm

Svarīgi!

Pievērsiet uzmanību atbildes e-pastam, kuru saņemsiet pēc pieteikuma aizpildīšanas un veiciet e-pastā norādītās darbības (5 dienu laikā ir jāatsūta parakstīts apliecinājums uz esfkursi@rsu.lv ).

Dalība mācībās tiek apstiprināta tikai tajā gadījumā, ja persona atbilst mērķauditorijai un norādītajā termiņā ir atsūtīts apliecinājums.

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt priekšstatu par Starptautiskās funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijas praktiskās pielietošanas iespējām, kā arī sniegt zināšanas un attīstīt iemaņas veselības domēnos un ar veselību saistītos domēnos ietilpstošo kategoriju pielietošanā personas funkcionēšanas spēju novērtēšanā, līdz ar to prast izvērtēt personas funkcionēšanu, lai apgūtās iemaņas praktiski pielietotu profesionālajā darbībā.

Mācību programmas tēmas

 1. Starptautiskā funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācija (turpmāk: SFK) un SFK praktiskās pielietošanas iespējas: SFK mērķi; SFK teorētiskās lietošanas iespējas; SFK daļas un komponentes, SFK kategoriju līmeņi; klasifikācija ar definīcijām; SFK ietverto kategoriju apzīmētāji; SFK saistība ar novērtēšanas instrumentiem
 2. SFK pielietošana personas funkcionālo spēju novērtēšanā un SFK pielietošana rehabilitācijas procesā
 3. Veselības traucējumu izraisītu funkcionēšanas ierobežojumu novērtēšana: SFK kategoriju pielietošana fizisku traucējumu (redzes, dzirdes, kustību u.c.) un garīgu traucējumu izvērtēšanā
 4. SFK un cilvēki ar nespēju: SFK lietošanas ētiskās vadlīnijas. Atbalsta pasākumu izvērtēšana funkcionēšanas ierobežojumu radīto seku mazināšanai

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu - testu ar vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.

Noderīgi!

Lūdzam ņemt vērā, ka Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 ietvaros rīkoto mācību dalībnieks vienā dienā drīkst apmeklēt nodarbības tikai vienā mācību programmā! Ja vairākām mācību programmām pārklājas norises datumi (arī tad, ja mācības realizē dažādas institūcijas), tad drīkst apmeklēt tikai vienu programmu!

Analizējot realizēto mācību datus ir konstatēts, ka mācību dalībnieki vienlaicīgi apmeklē vairākas nodarbības (vienā dienā apmeklē vairākas mācību programmas gan pie viena, gan dažādiem rīkotājiem), Veselības ministrija brīdina, ka šī fakta konstatēšanas gadījumā VM vērsīsies sertifikācijas institūcijās ar lūgumu konkrētā mācību dalībnieka iegūtos tālākizglītības punktus neņemt vērā pie ārstniecības personas resertifikācijas.

Atbilstoši ESF projekta prasībām, lai piedalītos mācībās:

 1. Jums būs nepieciešams dators, telefons vai planšete ar kameru un stabilu interneta pieslēgumu.
 2. Mācību laikā dalībnieka kamerai obligāti ir jābūt ieslēgtai visu laiku un dalībniekam ir jābūt redzamam kadrā!
 3. Kameras lietošana ir obligāta prasība!! Ja mācību laikā kameru lietot nevarat vai nevēlaties, tad mācībās piedalīties diemžēl nevarat, jo bez kameras nav iespējams nodrošināt ESF projekta prasību izpildi un līdz ar to kurss netiks ieskaitīts.
 4. Zoom translācijai ir jāpieslēdzas ar dalībnieka pilnu vārdu un uzvārdu, lai Jūs varētu identificēt.
 5. Zoom čatā dalībniekiem četras reizes dienā ir jāatsaucas uz aicinājumu apliecināt savu klātbūtni mācībās attiecīgajā brīdī