Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Specifisko prasmju attīstīšana darbā ar psihiski slimām personām

Mērķauditorija

Ārsts, māsa, ārsta palīgs, funkcionālais speciālists, māsas palīgs

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

16 akadēmiskās stundas:

  • 10 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 6 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Sīkāku informāciju par mācību laikiem skatīt ŠEIT

Neformālās izglītības programmas mācību vadītāji

Janis Bušs, psihiatrs,  Ilze Plauča, psihologs un Vita Reidemane, garīgās veselības aprūpes māsa

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība tiek izsniegta par neformālās izglītības programmas apguvi.

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits 16 TIP.

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikties uz kursiem, var https://www.mitto.me/vivendi-macibu-programma/registreties

Kontaktinformācija: maija.bake@vivendicentrs.lv

vai sazinoties pa tālr.  29276990

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Veicināt izpratni par psihiskiem traucējumiem un attīstīt specifiskas prasmes darbā ar psihiski slimām personām.

Mācību programmas tēmas

1. Biopsihosociālais veselības modelis.

2. Psihisku traucējumu raksturojums: izpausmes, saskarsmes un uzvedības īpatnības

3. Rīcība krīzes jeb akūtās situācijās

4. Komunikācijas un konsultēšanas

prasmes darbā ar psihiski slimām personām.

5. Noslēguma pārbaudījums

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apmeklējuši teorētiskās un praktiskās nodarbības ne mazāk kā 75% apmērā un nokārtojuši noslēguma pārbaudes darbu ar vērtējumu “ieskaitīts”, saņem neformālās izglītības apliecību par mācību programmas apguvi un TIP skaitu turpmākajai resertifikācijai.