Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma par klīniskajiem algoritmiem un klīniskajiem (pacientu) ceļiem sirds un asinsvadu slimību jomā

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Smadzeņu insulta agrīna rehabilitācija

Mērķauditorija

Ārsts (kardiologs, sirds ķirurgs, anesteziologs, reanimatologs, neatliekamās medicīnas ārsts,  neirologs, endokrinologs, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts, ģimenes (vispārējās prakses) ārsts), māsa, funkcionālais speciālists

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

8 akadēmiskās stundas:

teorija sešas stundas

praktiskās nodarbības divas stundas

Akadēmiskās stundas 360 astronomiskajās minūtēs.

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Mācības šobrīd netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītāji

Anda Nulle, sertificēts fizikālās medicīnas un rehabilitācijas ārsts

Asoc. prof. Evija Miglāne, sertificēts neirologs

Ingrīda Tambora, sertificēts fizikālās medicīnas un rehabilitācijas ārsts

Inese Svikliņa, sertificēts fizikālās medicīnas un rehabilitācijas ārsts

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 8 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Reģistrēties kursiem nav iespējams 

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Padziļināt ārstniecības personu izpratni un efektīvu rīcību agrīnās insultu rehabilitācijas jomā,   nodrošinot pacientam kvalitatīvus, drošus uz pierādījumiem balstītus pēctecīgus veselības aprūpes pakalpojumus iespējami īsākā laika posmā.

Mācību programmas tēmas

Klīniskie algoritmi:

1.Akūta rehabilitācija insulta pacientiem:

  • Insulta pacientu rehabilitācijas pamatprincipi akūtajā periodā. Pacientu grupu identifikācija, kuriem nepieciešama rehabilitācijas. Rekomendējamais rehabilitācijas apjoms un intensitāte, iesaistītie speciālisti. Novērtēšanas instrumenti akūtajā insulta rehabilitācijā . Rehabilitācijas plāna izveide. Pacienta izrakstīšana no akūtā stacionāra 

2. Subakūtā insulta rehabilitācija:

  • Subakūtās insulta rehabilitācijas organizēšanas pamatprincipi un veidi. Insulta rehabilitācijas pēctecīgums un savlaicīgums. Insulta pacientu atlases kritēriji subakūtai rehabilitācijai. Subakūtai rehabiltācijai nepieciešamie resursi. Rehabilitācijas mērķi. Rehabilitācijas plāna izveide. Funkcionēšanas novērtējums. Pielietojamie novērtēšanas instumenti.

3. Sekundārā insulta profilakse rehabilitācijā

  • Atkārtota insulta medikamentozā un nemedikamentozā profilakse.

Insulta sekundārās komplikācijas. Komplikāciju prevencija un ārstēšanas pamatprincipi. Multiprofesionāls un multidisciplinārs speciālistu komandas darbs sekundāro komplikāciju prevencijā. Nepieciešamie profesionālie un tehnoloģiskie resursi.  Izmantojamie tehniskie palīglīdzekļi komplikāciju profilaksei un ārstēšanai.

Klīniskie ceļi

1. Rehabilitācija insulta vienībā un akūtajā stacionārajā etapā: rehabilitācijas organizēšanas pēctecīgums akūtajā etapā. Pacienta novērtēšana un izrakstīšana tālākam etapam.

2. Rehabilitācija subakūtā periodā un ilgtermiņā: rehabilitācijas organizēšanas pēctecīgums subakūtajā etapā. Pacienta novērtēšana un atlase subakūtai un ilgtermiņa rehabilitācijai.

3. Rehabilitācija un aprūpe pacientiem bez sākotnējā rehabilitācijas potenciāla: rehabilitācijas potenciāla izvērtēšana. Rehabilitācijas organizēšanas pamatprincipi pacientiem bez sākotnējā rehabilitācijas potenciāla. Pacienta aprūpe un atkārtota novērtēšana.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši (apmeklējuši) ne mazāk kā 75% no izglītības programmas, piedalījušies diskusijās un klīnisko uzdevumu analīzē saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.