Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Skrīninga īstenošanas mācības radiologiem

Mērķauditorija

Ārsts (krūts vēža skrīninga procesā iesaistītie speciālisti - piemēram, radiologs), citas ārstniecības personas (radiologa asistents)

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

24 akadēmiskās stundas

  • 11 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 13 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Mācības šobrīd netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītāji

Dr. Māra Epermane

Dr. Ilze Eņģele

Dr. Justīne Deičmane

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits -24 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikšanās uz kursiem nav iespējama

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā celt kompetenci krūts vēža skrīninga procesā iesaistītajiem speciālistiem - radiologiem. Sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas par skrīninga mamogrāfiju, uzlabojot asimptomātisku krūts vēža diagnostiku agrīnā stadijā, kad iespējama mazāk agresīva terapija, pilnīga izārstēšanās un mirstības samazinājums . Sniegt izpratni par krūts vēža skrīninga kvalitātes kritērijiem atbilstoši Eiropas krūts vēža skrīninga vadlīnijām

Mācību programmas tēmas

  1. Skrīninga mamogrāfijas principi
  2. Izmaiņas, kas saistītas ar pāreju uz BI-RADS sistēmu
  3. Pacienta pozicionēšana
  4. Mamogrāfijas izmeklējums ķirurga skatījumā
  5. Radioloģiskā – histopatoloģiskā korelācija
  6. Krūšu dziedzeru patoloģijas attēldiagnostiskas pazīmes.
  7. Dziedzeraudu blīvums.
  8. Individuāla praktizēšanās mamogrāfijas attēlu interpretācijā un novērtēšanā pēc BI-RADS sistēmas, izmantojot specializētus monitorus.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.