Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Skrīninga īstenošanas mācības radiologiem

Mērķauditorija

Ārsts (krūts vēža skrīninga procesā iesaistītie speciālisti - piemēram, radiologs), citas ārstniecības personas (radiologa asistents)

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

24 akadēmiskās stundas (3 dienas)

  • 11 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 13 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

1.grupa: 11.01. (teorija, attālināti), 04.10., 11.10. (prakse, klātienē, Hipokrāta ielā 2) 2022.

2.grupa: 12.04. (teorija, attālināti), 18.10., 25.10. prakse, klātienē, Hipokrāta ielā 2) 2022.

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Dr. Māra Epermane

Dr. Ilze Eņģele

Dr. Justīne Deičmane

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits -24 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikšanās, aizpildot pieteikumu https://www.mitto.me/rakus-macibu-programma/registracija

Kontaktpersona: Anita Stirāne, mob, 29528979, e-pasts: anita.stirane@aslimnica.lv

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā celt kompetenci krūts vēža skrīninga procesā iesaistītajiem speciālistiem - radiologiem. Sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas par skrīninga mamogrāfiju, uzlabojot asimptomātisku krūts vēža diagnostiku agrīnā stadijā, kad iespējama mazāk agresīva terapija, pilnīga izārstēšanās un mirstības samazinājums . Sniegt izpratni par krūts vēža skrīninga kvalitātes kritērijiem atbilstoši Eiropas krūts vēža skrīninga vadlīnijām

Mācību programmas tēmas

  1. Skrīninga mamogrāfijas principi
  2. Izmaiņas, kas saistītas ar pāreju uz BI-RADS sistēmu
  3. Pacienta pozicionēšana
  4. Mamogrāfijas izmeklējums ķirurga skatījumā
  5. Radioloģiskā – histopatoloģiskā korelācija
  6. Krūšu dziedzeru patoloģijas attēldiagnostiskas pazīmes.
  7. Dziedzeraudu blīvums.
  8. Individuāla praktizēšanās mamogrāfijas attēlu interpretācijā un novērtēšanā pēc BI-RADS sistēmas, izmantojot specializētus monitorus.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.