Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Skrīninga īstenošanas mācības kolonoskopijas veicējiem

Mērķauditorija

Ārsts (kolorektālā vēža skrīninga procesā iesaistītie speciālisti - piemēram, gastroenterologs, bērnu gastroenterologs, endoskopists, ķirurgs, internists u.c., kuram ir sertifikāts gastrointestinālās endoskopijas metodē).

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

24 akadēmiskās stundas

 • 11 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
 • 13 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Mācības šobrīd netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs

Rīgas Stradiņa universitāte, Asoc. prof. Aleksejs Derovs

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits: 24 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem nav iespējams

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Programmas mērķis izglītojamajiem sniegt informāciju par resnās zarnas onkoloģiskā skrīninga uzdevumiem, iespējām, vērtēšanas un kvalitātes kontroles kritērijiem, tādējādi attīstot nepieciešamās kompetences, lai uzlabotu resnās zarnas onkoloģisko skrīningu Latvijā.

Mācību programmas tēmas

 1. Labdabīgie un ļaundabīgie resnās zarnas audzēji, to tipi, raksturojums, riska faktori
 2. Labdabīgo un ļaundabīgo resnās zarnas audzēju diagnostikas iespējas
 3. Resnās zarnas ļaundabīgo audzēju skrīnings
 4. Labdabīgo un ļaundabīgo resnās zarnas audzēju histoloģiskās īpatnības
 5. Pacientu selekcija
 6. Mūsdienu kolonoskopijas iespējas audzēju diagnostikā
 7. Adenomu diagnostikas  koeficienta paaugstināšana. Kvalitātes kontroles rekomendāciju izpildes līmenis.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri ir apguvuši ne mazāk kā 75% no mācību programmas un nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”, saņem neformālās izglītības apliecību par programmas apguvi.

Noderīgi

Atbilstoši ESF projekta prasībām, lai piedalītos mācībās:

 1. Jums būs nepieciešams dators, telefons vai planšete ar kameru un stabilu interneta pieslēgumu.
 2. Mācību laikā dalībnieka kamerai obligāti ir jābūt ieslēgtai visu laiku un dalībniekam ir jābūt redzamam kadrā!
 3. Kameras lietošana ir obligāta prasība!! Ja mācību laikā kameru lietot nevarat vai nevēlaties, tad mācībās piedalīties diemžēl nevarat, jo bez kameras nav iespējams nodrošināt ESF projekta prasību izpildi un līdz ar to kurss netiks ieskaitīts.
 4. Zoom translācijai ir jāpieslēdzas ar dalībnieka pilnu vārdu un uzvārdu, lai Jūs varētu identificēt.
 5. Zoom čatā dalībniekiem četras reizes dienā ir jāatsaucas uz aicinājumu apliecināt savu klātbūtni mācībās attiecīgajā brīdī

Lūdzam ņemt vērā, ka Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 ietvaros rīkoto mācību dalībnieks vienā dienā drīkst apmeklēt nodarbības tikai vienā mācību programmā! Ja vairākām mācību programmām pārklājas norises datumi (arī tad, ja mācības realizē dažādas institūcijas), tad drīkst apmeklēt tikai vienu programmu!

Analizējot realizēto mācību datus ir konstatēts, ka mācību dalībnieki vienlaicīgi apmeklē vairākas nodarbības (vienā dienā apmeklē vairākas mācību programmas gan pie viena, gan dažādiem rīkotājiem), Veselības ministrija brīdina, ka šī fakta konstatēšanas gadījumā VM vērsīsies sertifikācijas institūcijās ar lūgumu konkrētā mācību dalībnieka iegūtos tālākizglītības punktus neņemt vērā pie ārstniecības personas resertifikācijas.