Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma par klīniskajiem algoritmiem un klīniskajiem ceļiem psihiskās veselības jomā

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Šizofrēnijas diagnostika, ārstēšana un aprūpe

Mērķauditorija

Ārsts (psihiatrs, bērnu psihiatrs, psihoterapeits, narkologs, neatliekamās palīdzības ārsts, pediatrs, neirologs, bērnu neirologs, ģimenes (vispārējās prakses) ārsts), ārsta palīgs

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

8 (astoņas) akadēmiskās stundas:

6 akadēmiskās stundas – teorētiskās nodarbības, 2 akadēmiskās stundas – praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Mācības šobrīd netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs

Inga Zārde, sertificēta psihiatre

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi. Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits 8 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem nav iespējams

Neformālās izglītības programmas mērķis

Veicināt izpratni par šizofrēnijas spektra traucējumu izpausmēm un attīstīt prasmes diagnosticēt, ārstēt un organizēt aprūpi pacientiem ar šizofrēnijas spektra traucējumiem, izmantojot klīniskos algoritmus un klīniskos pacientu ceļus.

Mācību programmas tēmas

  1. Vispārīga informācija šizofrēnijas spektra traucējumiem
  2. Pacients ar sūdzībām par psihotiskiem traucējumiem pirmo reizi dzīvē
  3. Atkārtotas šizofrēnijas epizodes atpazīšana, vadīšana un ārstēšana
  4. Katatonas, hebefrēnas un vienkāršās šizofrēnijas diferenciālā diagnostika, vadīšana un aprūpe
  5. Terapeitiski rezistentas šizofrēnijas atpazīšana, vadīšana un aprūpe
  6. Psihotiski traucējumi un šizofrēnija bērniem un pusaudžiem – atpazīšana, vadīšana un ārstēšana
 

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apmeklējuši teorētiskās un praktiskās nodarbības ne mazāk kā 75% apmērā un nokārtojuši noslēguma pārbaudes darbu ar vērtējumu “ieskaitīts”, saņem neformālās izglītības apliecību par mācību programmas apguvi un TIP skaitu turpmākajai resertifikācijai.