Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Sirds un asinsvadu, onkoloģisko slimību un psihisko slimību profilakse un savlaicīga diagnostika, tostarp fiziskās aktivitātes receptes izrakstīšana primārajā veselības aprūpē

Mērķauditorija

Māsa, ārsta palīgs, ārsts

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

24 akadēmiskās stundas (3 dienas)

  • 14 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 10 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Mācības plānotas tiešsaistē platformā Zoom

Sīkāku informāciju par plānotajiem mācību norises laikiem meklēt ŠEIT

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Gunta Tīcmane, sertificēta ģimenes ārste

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits 24 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem var, reģistrējoties

kopējā sistēmā: https://www.mitto.me/vivendi-macibu-programma/registreties

Tālr. informācijai 27063026,

e-pasts: kursi.vivendi@gmail.com

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā sniegt sistematizētas, profesionālas teorētiskās zināšanas un pilnveidot praktiskās iemaņas par sirds un asinsvadu, onkoloģisko slimību un psihisko slimību profilaksi un savlaicīgu diagnostiku, tostarp fiziskās aktivitātes receptes izrakstīšanu primārajā veselības aprūpē.

Mācību programmas tēmas

1. Sirds un asinsvadu slimību profilakse un savlaicīga diagnostika.

2. Onkoloģisko slimību profilakse un savlaicīga diagnostika.

3. Psihisko slimību profilakse un savlaicīga diagnostika.

4. Fiziskās aktivitātes ietekme uz organismu.

5. Fiziskās aktivitātes receptes izrakstīšanas principi.

6. Fiziskās aktivitātes receptes izrakstīšana atsevišķām pacientu grupām.

7. Veselīga uztura ieteikumi.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri ir apguvuši ne mazāk kā 75% no mācību programmas un nokārtojuši izvēļu testa pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”, saņem Veselības ministrijas apstiprinātu neformālās izglītības apliecību par programmas apguvi.