Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma par klīniskajiem algoritmiem un klīniskajiem (pacientu) ceļiem bērnu (sākot ar neonatālo periodu) aprūpes jomā

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Sirds patoloģiju agrīna diagnostika bērniem

Mērķauditorija

Ārsts, ārsta palīgs, māsa, vecmāte

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

8 akadēmiskās stundas (1 diena)

Teorētiskās nodarbības:

   5 akadēmiskās stundas

Praktiskās nodarbības:

   3 akadēmiskās stundas

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Šobrīd mācības netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs

BKUS sertificēts bērnu kardiologs Ingūna Lubaua

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits: - 8 TIP (Ārsts, ārsta palīgs, māsa, vecmāte)

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem nav iespējams

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamiem veidot izpratni par dzīvībai bīstamiem sirds ritma traucējumiem, uzlabot prasmes savlaicīgu sirds ritma traucējumi atpazīšanā, garā QT sindroma diagnostikā un iespējami ātrāku efektīvu ārstēšanas uzsākšanu bērniem.

Izglītojamiem veidot izpratni par iedzimtām sirdskaitēm, īpaši  arteriālā vada atkarīgām sirdskaitēm, attīstīt prasmes arteriālā vada atkarīgo sirdskaišu savlaicīgā diagnostikā un adekvātas terapijas uzsākšanā bērniem, kuriem patoloģija nav bijusi diagnosticēta antenatāli, kā arī adekvātas terapijas uzsākšanā bērniem ar antenatāli diagnosticētu arteriālā vada atkarīgu sirdskaiti.

Mācību programmas tēmas

Sirds ritma traucējumi bērniem.

Dzīvībai bīstamie sirds ritma traucējumi bērniem.

Elektrokardiogrammu interpretācija bērniem.

Iedzimtas sirdskaites.

Arteriālā vada atkarīgās sirdskaites.

Rīcības algoritms arteriāla vada atkarīgas sirdskaites gadījumā.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Dalībnieks iegūst neformālās izglītības  programmas apguves apliecību, ja apmeklējums ir vismaz 75 % nodarbību un nokārtots programmā paredzamais noslēguma pārbaudījums. Noslēguma pārbaudījums testa veidā.