Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Sirds patoloģiju agrīna diagnostika

Mērķauditorija

Ārsti (tajā skaitā ģimenes ārsti), ārsta palīgi

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

40 akadēmiskās stundas:

teorija (lekcijas) - 30 akadēmiskās  stundas

praktiskās mācības  - 10 akadēmiskās stundas

Astronomiskās stundas minūtēs:   1800 min.

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Šobrīd mācības netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs

Mācību vadītāja: Dr. Iveta Mintāle

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits -40 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikties uz kursiem nav iespējams

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā sniegt sistematizētas, profesionālas teorētiskās zināšanas par sirds pataloģijām un pilnveidot praktiskās iemaņas sirds pataloģiju agrīnajā diagnostikā primārajā veselības aprūpē

Mācību programmas tēmas

  1. Koronārās sirds slimības diagnostikas metodes, pirms testa varbūtība. Uz pierādījumiem balstīti ieteikumi biežāko sadzīvē un slimnīcā iegūtu infekciju diagnostikai un ārstēšanai;
  2. Kardiovaskulāro slimību (KVS) risks, SCORE;
  3. Sirds mazspējas diagnostika;
  4. Aritmiju agrīnas diagnostikas metodes;
  5. Vārstuļu slimību diagnostika;
  6. Iekaisīgu sirds slimību agrīna diagnostika;
  7. Arteriālā  hipertensija.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

1. Lekciju un praktisko nodarbību apmeklējums vismaz 75% apmērā;

2. Izpildīti visi praktisko nodarbību darbu uzdevumi t.sk. situācijas uzdevuma analīze.