Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma par klīniskajiem algoritmiem un klīniskajiem (pacientu) ceļiem bērnu (sākot ar neonatālo periodu) aprūpes jomā

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Sevišķi maza svara bērnu aprūpe.

Mērķauditorija

Ārsts, ārsta palīgs, māsa, vecmāte

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

8 akadēmiskās stundas (1 diena)

Teorētiskās nodarbības:

   5 akadēmiskās stundas

Praktiskās nodarbības:

   3 akadēmiskās stundas

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks (1.grupa)

Norises vieta: tiešsaiste Zoom

2021. gada 30.oktobrī 9.00 – 16.00

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks (2.grupa)

Zoom

2022. gada 10.februārī 9.00 – 16.00

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks (3.grupa)

Norises vieta tiks precizēta

2022. gada 18.maijā 9.00 – 16.00

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks (4.grupa)

Norises vieta tiks precizēta

2022. gada 20.oktobrī 9.00 – 16.00

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks (5.grupa)

Norises vieta tiks precizēta

2022. gada 24.novembrī 9.00 – 16.00

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

BKUS Neonatoloģijas klīnikas vadītāja, neonatologs Dace Sniedze

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits:

- 8 TIP (Ārsts, ārsta palīgs, māsa, vecmāte)

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem iespējams, aizpildot elektronisko pieteikumu:  https://www.mitto.me/bkusmc-macibu-programma

Kontaktpersona: BKUS ESF izglītības projektu vadītāja Diāna Labozeviča,

tel.26446118, e-pasts: diana.labozevica@bkus.lv

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Apgūt klīnisko algoritmu un klīnisko (pacientu) ceļu Sevišķi maza un ļoti maza svara bērnu aprūpe” ar mērķi uzlabot sevišķi maza svara bērnu izdzīvošanas iespēju, mazināt mirstību, kas ir tieši saistīta ar neatbilstošu aprūpes un stabilizācijas pasākumu nodrošināšanu, mazināt saslimstību īstermiņā, kā arī ierobežot veselības problēmas ilgtermiņā un uzlabotu dzīves kvalitāti. Aktualizēt atbilstošas vienotas aprūpes nepieciešamību visās dzemdību iestādēs, kurās dzimst pacienti ar svaru zem 1500 g.

Mācību programmas tēmas

Priekšlaicīgas dzemdības un termoregulācija.

Priekšlaicīgas dzemdības un termoregulācija praksē.

Respiratorā distresa sindroms.

Respiratorā distresa sindroms - praktiskie uzdevumi.

Sevišķi maza svara bērnu enterālā barošana.

Sevišķi maza svara bērnu enterālā barošana - praktiskie uzdevumi.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Dalībnieks iegūst neformālās izglītības  programmas apguves apliecību, ja apmeklējums ir vismaz 75 % nodarbību un nokārtots programmā paredzamais noslēguma pārbaudījums. Noslēguma pārbaudījums testa veidā.