Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Savlaicīgas hematoonkoloģijas patoloģijas atpazīšana ambulatorajā etapā

Mērķauditorija

Māsa, ārsta palīgs, ārsts

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

8 akadēmiskās stundas (1 diena)

  • 5 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 3 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Informāciju par plānotajiem mācību norises laikiem skatīt ŠEIT

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Rīgas Stradiņa universitāte, Daiga Auziņa

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 8 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem iespējams, aizpildot pieteikumu ESF projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 vienotajā reģistrācijas sistēmā: https://www.mitto.me/rsu-macibu-programma/registreties

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt priekšstatu par savlaicīgu hematoonkoloģijas pataloģijas atpazīšana ambulatorajā etapā, atpazīstot šo patoloģiju klīniskās un laboratoriskās izpausmes: anēmiju, trombocitopēniju, neitropēniju. Sniegt zināšanas par izpaltītākajām hematoonkoloģiskajām slimībām Latvijā, tipisko saslimstības vecumu, tipiskām klīniskajām izpausmēm. Attīstīt praktiskās iemaņas pēc izmaiņām asins analīzēs atpazīt pirmreizējās hematoonkoloģiskās slimības. Sniegt priekšstatu par nepieciešamo tālāko taktiku – tūlītēju neatliekamu stacionēšanu, plānveida izmeklēšanu atkarībā no konkrētās situācijas, lai apgūtās iemaņas praktiski pielietotu profesionālajā darbībā.

Mācību programmas tēmas

  1. Hematoonkoloģisko slimību patoģenēze, šo slimību iedalījums
  2. Hematoonkoloģisko slimību  tipiskās klīniskās izpausmes
  3. Akūtu leikožu un mielodisplastisko sindromu agrīna atpazīšana ambulatorajā etapā
  4. Mieloproliferatīvu slimību agrīna atpazīšana ambulatorajā etapā
  5. Hroniskas limoleikozes un limfomu agrīna atpazīšana ambulatorajā etapā

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.

Noderīgi!

Lūdzam ņemt vērā, ka Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 ietvaros rīkoto mācību dalībnieks vienā dienā drīkst apmeklēt nodarbības tikai vienā mācību programmā! Ja vairākām mācību programmām pārklājas norises datumi (arī tad, ja mācības realizē dažādas institūcijas), tad drīkst apmeklēt tikai vienu programmu!

Analizējot realizēto mācību datus ir konstatēts, ka mācību dalībnieki vienlaicīgi apmeklē vairākas nodarbības (vienā dienā apmeklē vairākas mācību programmas gan pie viena, gan dažādiem rīkotājiem), Veselības ministrija brīdina, ka šī fakta konstatēšanas gadījumā VM vērsīsies sertifikācijas institūcijās ar lūgumu konkrētā mācību dalībnieka iegūtos tālākizglītības punktus neņemt vērā pie ārstniecības personas resertifikācijas.