Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Sadarbības process un sadarbības prasmju stiprināšana starp dažādu jomu speciālistiem, kas ikdienā strādā ar personām ar psihiskiem, uzvedības un nervu sistēmas attīstības traucējumiem

Mērķauditorija

Ārsts, māsa, ārsta palīgs, funkcionālais speciālists, sociālais darbinieks

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

16  akadēmiskās stundas:

  • 6 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 10 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Informācija par plānotiem laikiem pieejam ŠEIT

Tiešsaistē platformā Zoom 

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Marina Veģere, sertificēta psihiatre;

Ilze Plauča, klīniskā psiholoģe;

Margita Erele vai Inese Levāne sociālās darbinieces.

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi.

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits:

Ārstiem un māsām 16 TIP;  ārsta palīgiem, funkcionālajiem speciālistiem 12 TIP.

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Lai pieteiktos kursiem, jāaizpilda pieteikums

https://www.mitto.me/vivendi-macibu-programma/registreties

Kontaktpersona: Maija, sazināties pa tālr. 29 276 990

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Sniegt priekšstatu un nostiprināt sadarbības procesu starp dažādu jomu speciālistiem, kas ikdienā strādā ar personām ar psihiskiem, uzvedības un nervu sistēmas attīstības traucējumiem. Sadarbības rezultātā iegūstot rīcības modeli, kas nodrošina slimniekam optimālu aprūpi; spēju vispusīgāk izvērtēt pacientu, izvēlēties optimālu veselības veicināšanas taktiku, maksimāli izmantojot visus pieejamos resursus.

Mācību programmas tēmas

Psihiskās veselības aprūpes  vispārējie principi;

Psihiatriskās palīdzības pieejamība Latvijā;

Sociālo pakalpojumu veidi cilvēkiem ar psihiskās veselības un uzvedības  traucējumiem;

Starpprofesionāla un starpinstitucionāla sadarbība;

Medicīnas darbinieku ētikas normas un prasības veselības aprūpes nodrošināšanai;

Psiholoģiskā atbalsta mehānismi personām ar psihiskiem traucējumiem.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri ir apguvuši ne mazāk kā 75% no mācību programmas un nokārtojuši praktisku pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”, saņem Veselības ministrijas apstiprinātu noteikta parauga apliecību par mācību programmas apguvi un TIP skaitu turpmākajai resertifikācijai.