Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Reproduktīvā vecuma onkoloģisko pacientu izglītošana par partnerattiecībām ārstēšanas laikā un turpmāk

Mērķauditorija

Ārsts, māsa, ārsta palīgs, farmaceits, funkcionālais speciālists

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

16 akadēmiskās stundas

  • 12 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 4 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Mācības šobrīd netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītāji

Maija Kārkliņa - psihoterapeits

Zane Grabe - sertificēts ginekologs, dzemdību speciālists

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits – 16 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikties mācībām nav iespējams

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Īstenot teorētiskas un praktiskas apmācības ārstniecības un ārstniecības atbalsta personālam par profilaksi un veselības veicināšanu personām ar invaliditāti.

Mācību programmas tēmas

  • Komunikācijas pamati
  • Medicīnas ētika saistībā ar reproduktīvā vecuma onkoloģiskiem pacientiem
  • Krīzes saistībā ar onkoloģisku saslimšanu reproduktīvā vecumā
  • Onkoloģija – psihosomatiska saslimšana
  • Komunikācijas pamati ar reproduktīvā vecuma onkoloģiskiem pacientiem, pacientu izglītošanu par partnerattiecībām ārstēšanas laikā un turpmāk
  • Komunikācijas īpatnības, svarīgākais komunikācijā ar reproduktīvā vecuma onkoloģiskiem pacientiem izglītošanai par partnerattiecībām

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu - testu ar vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.