Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Rehabilitācijas procesa organizēšana pacientiem primārās veselības aprūpes līmenī

Mērķauditorija

Ārsts, ārsta palīgs, māsa, funkcionālais speciālists

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

16 akadēmiskās stundas 

  • 10 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 6 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Mācības šobrīd netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītāji

Illa Mihejeva, sertificēts fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts

Zane Rožkalne, fizioterapeite, Mag. veselības aprūpē

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits 16 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikties uz kursiem nav iespējams

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem veidot izpratni par rehabilitācijas procesa organizēšanu pacientiem primārās veselības aprūpes līmenī un attīstīt spēju organizēt efektīvus, integrētus rehabilitācijas pakalpojumus dažādām mērķa grupām primārās primārās veselības aprūpes līmenī, atbilstoši savai profesionālajai kompetencei.

Mācību programmas tēmas

  1. Medicīniskās rehabilitācijas loma un organizācija
  2. PVO Starptautiskā funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācija (SFK
  3. Agrīni ambulatori monoprofesionāli rehabilitācijas pakalpojumi primārās veselības aprūpes līmenī
  4. Ambulatoru, monoprofesionālu rehabilitācijas pakalpojumu integrācija veselības veicināšanas un profilakses programmās primārās veselības aprūpes līmenī
  5. Ilgtermiņa rehabilitācijas un aprūpes programmas primārās veselības aprūpes līmenī

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi un TIP  turpmākajai resertifikācijai.