Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Rehabilitācijas nozīme primārās veselības aprūpes līmenī un gadījumi, kad sūtīt pacientu tālākai izvērtēšanai

Mērķauditorija

Ārsts (piemēram, ģimenes ārsts)

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

24 akadēmiskās stundas

 • 17 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
 • 7 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Neformālās izglītības programmas mācību vadītāji

Inese Svikliņa - sertificēts fizikālās medicīnas un rehabilitācijas ārsts

Zaiga Kalnbērza- Ribule - sertifiēts fizikālās medicīnas un rehabilitācijas ārsts

Dace Stirāne - fizioterapeite

Signe Rinkule - uztura speciālists

Jeļena Harlamova - psihologs

Jūlija Vasiļjeva - ergoterapeits

Baiba Čodore - audiologopēds

Ēriks Švēde - tehniskais ortopēds

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits: 24 TIP ārstniecības personām

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikties uz kursiem nav iespējams

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem izveidot visaptverošu izpratni par cilvēka funkcionēšanu un tās novērtēšanu, ierobežotu funkcionēšanu dažādu veselības traucējumu gadījumā (disability), rehabilitācijas uzdevumiem un tā organizēšanu akūtās, subakūtās un ilgtermiņa rehabilitācijas periodā saistībā ar primāro aprūpi.

Mācību programmas tēmas

 1. Ar veselību saistīta cilvēka funkcionēšana un funkcionēšanas ierobežojumi (atbilstoši teorijas un prakses apguves uzdevumiem).
 2. Rehabilitācijas pakalpojumu organizācija (atbilstoši teorijas un prakses apguves uzdevumiem).
 3. Funkcionāli ierobežotu pacientu veselības aprūpes organizēšana primārās veselības aprūpes līmenī (atbilstoši teorijas un prakses apguves uzdevumiem).
 4. Atlase un rehabilitācijas mērķi noteiktās klīniskās situācijās (atbilstoši teorijas un prakses apguves uzdevumiem).

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri ir apguvuši ne mazāk kā 75% no mācību programmas un nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”, saņem neformālās izglītības apliecību par programmas apguvi. Teorētiskā pārbaudījumā - testa jautājumi.

Noderīgi!

Atbilstoši ESF projekta prasībām, lai piedalītos mācībās:

 1. Jums būs nepieciešams dators, telefons vai planšete ar kameru un stabilu interneta pieslēgumu.
 2. Mācību laikā dalībnieka kamerai obligāti ir jābūt ieslēgtai visu laiku un dalībniekam ir jābūt redzamam kadrā!
 3. Kameras lietošana ir obligāta prasība!! Ja mācību laikā kameru lietot nevarat vai nevēlaties, tad mācībās piedalīties diemžēl nevarat, jo bez kameras nav iespējams nodrošināt ESF projekta prasību izpildi un līdz ar to kurss netiks ieskaitīts.
 4. Zoom translācijai ir jāpieslēdzas ar dalībnieka pilnu vārdu un uzvārdu, lai Jūs varētu identificēt.
 5. Zoom čatā dalībniekiem četras reizes dienā ir jāatsaucas uz aicinājumu apliecināt savu klātbūtni mācībās attiecīgajā brīdī.

Lūdzam ņemt vērā, ka Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 ietvaros rīkoto mācību dalībnieks vienā dienā drīkst apmeklēt nodarbības tikai vienā mācību programmā! Ja vairākām mācību programmām pārklājas norises datumi (arī tad, ja mācības realizē dažādas institūcijas), tad drīkst apmeklēt tikai vienu programmu!

Analizējot realizēto mācību datus, ir konstatēts, ka mācību dalībnieki vienlaicīgi apmeklē vairākas nodarbības (vienā dienā apmeklē vairākas mācību programmas gan pie viena, gan dažādiem rīkotājiem), Veselības ministrija brīdina, ka šī fakta konstatēšanas gadījumā VM vērsīsies sertifikācijas institūcijās ar lūgumu konkrētā mācību dalībnieka iegūtos tālākizglītības punktus neņemt vērā pie ārstniecības personas resertifikācijas