Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Rehabilitācija onkoloģiskiem pacientiem akūtās, subakūtās un ilgtermiņa rehabilitācijas periodā

Mērķauditorija

Ārsts, māsa, ārsta palīgs, funkcionālais speciālists

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

18 akadēmiskās stundas 

  • 11 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 7 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Šobrīd mācības netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs

Anda Nulle - sertificēts fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits – 18 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikties mācībām nav iespējams

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt priekšstatu un zināšanas par rehabilitācijas procesa organizēšanu onkoloģiskiem pacientiem akūtās, subakūtās un ilgtermiņa rehabilitācijas periodā, kā arī attīstīt iemaņas iesaistīties multidisciplinārus rehabilitācijas pakalpojumus onkoloģiskiem pacientiem atbilstoši savai profesionālajai kompetencei

Mācību programmas tēmas

  • Rehabilitācijas pakalpojumu organizācijas pamatprincipi; Starptautiskā funkcionēšanas klasifikācija un funkcionēšanas ierobežojumu specifika onkoloģiskiem pacientiem;  Pacientu atlase rehabilitācijai
  • Akūtās rehabilitācijas organizācija   multidisciplinārā ārstniecības vidē  un  monoprofesionāla un multiprofesionāla rehabilitācija onkoloģiskiem pacientiem subakūtā posmā un ilgtermiņā
  • Dažādu onkoloģisko saslimšanu rehabilitācijas pamatprincipi
  • Dažādi funkcionēšanas ierobežojumi pacientiem ar onkoloģiskām saslimšanām, rehabilitācijas iespējas.
  • Hroniski funkcionēšanas ierobežojumi pacientiem ar onkoloģiskām saslimšanām
  • Dažādu rehabilitācijas tehnoloģiju (t.sk. robottehnoloģijas un fizikālās modalitātes) izmantošanas iespējas un kontrindikācijas onkoloģiskiem pacientiem
  • Ergonomijas principi onkoloģisko pacientu aprūpē.
  • Onkoloģisko pacientu organizāciju un brīvprātīgo iesaiste rehabilitācijas pakalpojumu organizēšanā. Paliatīvā aprūpe pacientiem.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas, saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.