Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Psihosomatisku, somatoformu un personības traucējumu diagnostika un ārstēšana

Mērķauditorija

Ārsts, māsa, ārsta palīgs

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

16  akadēmiskās stundas:

  • 12 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 4 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Sīkāku informāciju skatīt ŠEIT

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Tarass Ivaščenko, ārsts-psihoterapeits

Ilze Mežraupa, ārste-psihoterapeite

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi.

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits 16 TIP.

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem var https://www.mitto.me/vivendi-macibu-programma/registreties


Kontaktinformācija: anna.aabolina@gmail.com
vai sazinoties pa tālr. 27 570 957 (Anna)

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Attīstīt iemaņas un pilnveidot zināšanas ārstniecības personām par psihosomatisku, somatomorfu un personības traucējumu diagnostiku un ārstēšanu.

Mācību programmas tēmas

1. Biopsihosociālais veselības modelis.

2. Somatoformu traucējumu vispārīgs raksturojums. Psihosomatiskie traucējumi. Neirotiskie, somatoformie traucējumi.

3. Somatoformu traucējumu ārstēšana.

4. Personības traucējumu vispārīgs raksturojums. Personības traucējumi.

5. Personības traucējumu ārstēšana.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri ir apguvuši ne mazāk kā 75% no mācību programmas un nokārtojuši praktisku pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”, saņem Veselības ministrijas apstiprinātu noteikta parauga apliecību par mācību programmas apguvi un TIP skaitu turpmākajai resertifikācijai.