Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Psihoemocionālā labklājība darba vietā un stresa menedžments

Mērķauditorija

Ārsts, ārsta palīgs, māsa, vecmāte, funkcionālais speciālists, farmācijas jomā strādājošie, ārstniecības atbalsta personas, citas ārstniecības personas, māsas palīgs

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

8 akadēmiskās stundas 

  • Teorētiskās nodarbības:

4 akadēmiskās stundas

  • Praktiskās nodarbības:

4 akadēmiskās stundas

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Vairāk informāciju par mācībām meklēt ŠEIT

Neformālās izglītības programmu īsteno

SIA "Veselības centrs VIVENDI"

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs

Kristīne Dūdiņa- Mag. psih., klīniskā psiholoģe

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits: 8 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersonas

Uz mācībām jāpiesakās elektroniskajā pieteikuma sistēmā: https://www.mitto.me/vivendi-macibu-programma/registreties

Papildus informācija, rakstot uz e-pastu: anna.abolina@vivendicentrs.lv

vai pa tālr. 27570957

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā pilnveidot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu, un farmācijas speciālistu profesionālās zināšanas, prasmes un kompetences stresa vadībā un savu iekšējo resursu atjaunošanā intensīvas psiholoģiskās slodzes apstākļos.

Mācību programmas tēmas

1.Veselības aprūpes jomas darbinieku psiholoģiskās un emocionālās veselības riska faktori.

1.1.Stresa etioloģija, veidi un simptomātika.
1.2.Intelektuālā, emocionālā un fiziskā līmeņa reakciju mijiedarbība.
1.3. Stresa faktoru atpazīšana un vadība komunikācijā.
1.4. Individuālā pieeja stresa situāciju interpretācijā un novēršanā – temperamenta,  attieksmes un pieredzes ietekme.

2. Izdegšanas sindroms.
2.1.Izdegšanas sindromu veicinošie faktori, izdegšanas sindroma attīstība un izpausmes.

2.2.Savu personīgo resursu stiprināšana, emocionālās izdegšanas prevencija.

3.Stresa menedžmenta tehnikas un pozitīvo resursu aktualizēšana.

3.1.Stresa pārvarēšana noteiktās situācijās.

3.2.Stresa vadības elementu apguve.

3.3.Pacientu drošības aspekti ārstu, ārstu palīgu, māsu, vecmāšu, funkcionālo speciālistu, farmaceitu, māsu palīgu, ārstniecības atbalsta personu praksē. 

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Dalībnieki, kuri ir apmeklējuši ne mazāk kā 75% no mācību kursa un apguvuši izglītības programmu, saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.