Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma par klīniskajiem algoritmiem un klīniskajiem (pacientu) ceļiem perinatālā perioda aprūpes jomā

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Psihiskie traucējumi grūtniecības laikā un pēcdzemdību periodā

Mērķauditorija

Ārsts (ginekologs, neonatologs, pediatrs, endokrinologs,  nefrologs, anesteziologs, reanimatologs, psihiatrs), māsa, vecmāte, funkcionālais speciālists, ārsta palīgs

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

8 akadēmiskās stundas (1 diena)

 • 6 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
 • 2 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Mācības šobrīd netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs

Rīgas Stradiņa universitāte

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits – 8 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem nav iespējams

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt priekšstatu par psihiskiem traucējumiem grūtniecības un pēcdzemdību periodā un attīstīt prasmes agrīni atpazīt psihiskus traucējumus, to riskus, kā arī izprast palīdzības sniegšanas un ārstēšanas pamatprincipus.

Mācību programmas tēmas

Klīniskie algoritmi un klīniskie (pacientu) ceļi:

 1. Psihiskās veselības problēmu un smagu psihisku saslimšanu atpazīšana klīniskajā praksē
 2. Psihiskās veselības problēmu un smagu psihisku saslimšanu ārstēšana grūtniecības laikā
 3. Psihiskās veselības problēmu un smagu psihisku saslimšanu ārstēšana postnatālajā periodā
 4. Psihiskās veselības problēmu un smagu psihisku saslimšanu farmakoterapijas iespējas grūtniecības un pēcdzemdību periodā
 5. Taktikas izvēle ārstējot psihiskās veselības problēmas un smagas psihiskās saslimšanas grūtniecības un pēcdzemdību periodā - pacientu ceļi

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu - testu ar vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.

Noderīgi!

Atbilstoši ESF projekta prasībām, lai piedalītos mācībās:

 1. Jums būs nepieciešams dators, telefons vai planšete ar kameru un stabilu interneta pieslēgumu.
 2. Mācību laikā dalībnieka kamerai obligāti ir jābūt ieslēgtai visu laiku un dalībniekam ir jābūt redzamam kadrā!
 3. Kameras lietošana ir obligāta prasība!! Ja mācību laikā kameru lietot nevarat vai nevēlaties, tad mācībās piedalīties diemžēl nevarat, jo bez kameras nav iespējams nodrošināt ESF projekta prasību izpildi un līdz ar to kurss netiks ieskaitīts.
 4. Zoom translācijai ir jāpieslēdzas ar dalībnieka pilnu vārdu un uzvārdu, lai Jūs varētu identificēt.
 5. Zoom čatā dalībniekiem četras reizes dienā ir jāatsaucas uz aicinājumu apliecināt savu klātbūtni mācībās attiecīgajā brīdī

Lūdzam ņemt vērā, ka Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 ietvaros rīkoto mācību dalībnieks vienā dienā drīkst apmeklēt nodarbības tikai vienā mācību programmā! Ja vairākām mācību programmām pārklājas norises datumi (arī tad, ja mācības realizē dažādas institūcijas), tad drīkst apmeklēt tikai vienu programmu!

Analizējot realizēto mācību datus ir konstatēts, ka mācību dalībnieki vienlaicīgi apmeklē vairākas nodarbības (vienā dienā apmeklē vairākas mācību programmas gan pie viena, gan dažādiem rīkotājiem), Veselības ministrija brīdina, ka šī fakta konstatēšanas gadījumā VM vērsīsies sertifikācijas institūcijās ar lūgumu konkrētā mācību dalībnieka iegūtos tālākizglītības punktus neņemt vērā pie ārstniecības personas resertifikācijai.