Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Primārās veselības aprūpes māsu un ārstu palīgu vadīti preventīvie pasākumi sirds un asinsvadu slimību gadījumā, onkoloģijas pacientiem un II tipa cukura diabēta mazināšanā

Mērķauditorija

Māsa, ārsta palīgs

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

80 akadēmiskās stundas 

  • 57 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 23 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Šobrīd mācības netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs

Rīgas Stradiņa universitāte, Baiba Plāse - vispārējās aprūpes māsa

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 80 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikties uz kursiem iespējams, aizpildot pieteikumu ESF projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 vienotajā reģistrācijas sistēmā: https://www.mitto.me/rsu-macibu-programma/registreties

Jautājumu gadījumā rakstīt uz e-pastu: kursi@rsu.lv  

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt priekšstatu par primārās veselības aprūpes māsu un ārstu palīgu vadītiem preventīviem pasākumiem sirds un asinsvadu slimību gadījumā, onkoloģijas pacientiem un II tipa cukura diabēta mazināšanai, kā arī sniegt zināšanas un attīstīt iemaņas par primārās veselības aprūpes māsu un ārstu palīgu vadītiem preventīviem pasākumiem sirds un asinsvadu slimību gadījumā, onkoloģijas pacientiem, II tipa cukura diabēta mazināšanai, lai apgūtās iemaņas praktiski pielietotu profesionālajā darbībā

Mācību programmas tēmas

  1. Preventīvie pasākumi sirds un asinsvadu slimību gadījumā: Riska faktori; Koronārā sirds slimība; Mirdzaritmija; Hipertensija; SCORE (Systematic COronary Risk Evaluation)
  2. Preventīvie pasākumi onkoloģijas pacientiem: Dzemdes kakla vēža skrīnings, Krūts vēža skrīnings; Kā pasargāt sevi no dzemdes kakla vēža, no krūts vēža ielaišanas, no plaušu vēža, no kolorektālā jeb zarnu vēža, no ādas vēža, no priekšdziedzera vēža
  3. Preventīvie pasākumi II tipa cukura diabēta mazināšanai: Iedzimtība, Ķermeņa svars un fiziskās aktivitātes, Veselīgs uzturs, Gestācijas diabēts

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.