Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Pret bērniem vērstas vardarbības atpazīšana un profilakse.
Zīdaiņu pēkšņās nāves sindroms.

Mērķauditorija

Ārsts (pediatrs, pediatra apakšspecialitāšu ārsti, bērnu ķirurgs, neatliekamās medicīnas ārsts, ģimenes ārsts), ārsta palīgs, māsa, farmaceits

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

12 akadēmiskās stundas

  • Teorētiskās nodarbības:

9 akadēmiskās stundas

  • Praktiskās nodarbības:

3 akadēmiskās stundas

Neformālās izglītības programmu īsteno

Šobrīd mācības netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītāji

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits: 12 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersonas

Šobrīd mācības netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā pilnveidot ārstniecības personu un farmācijas speciālistu profesionālās zināšanas, prasmes un kompetences pret bērniem vērstas vardarbības atpazīšanu un profilaksi un par zīdaiņu pēkšņas nāves sindromu.

Mācību programmas tēmas

Vardarbības teorētiskie aspekti, vardarbība ģimenē un ārpus ģimenes. Vardarbību veidi (fiziskā, emocionālā, seksuālā vardarbība, vecāku nolaidība), vardarbība pret dažāda vecuma grupu bērniem, pazīmes, kas liecina par iespējamu vai jau notikušu vardarbību un to atpazīšanas īpatnības. Biežākās vardarbības rezultātā gūtās traumas un ievainojumi. Vardarbības ietekme uz bērna fizisko un psihoemocionālo veselību.Vardarbībā cietuša bērna veselība aprūpes aspekti, starpdiscilpināra un starpinstitucionālā sadarbība. Normatīvo aktu regulējums bērnu aizsardzībai no vardarbības, pienākumi un kompetences, veicot darbu vardarbības gadījumos pret bērnu. Rīcības algoritms, ja ārstniecības persona konstatē vardarbības pazīmes bērnam. Veselības aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu pieejamība vardarbībā cietušām personām. Vardarbības pret bērniem preventīvie pasākumi. Vecāku un sabiedrības izglītošana. Kratīta bērna sindroms, tā veidošanās mehānisms, klīniskie simptomi, diagnozes apstiprināšanai nepieciešamie izmeklējumi. Zīdaiņu pēkšņas nāves sindroms, tā cēloņi, riska faktori, profilaktiskie pasākumi. Klīnisko gadījumu un aprūpes situāciju izvērtēšana.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Dalībnieki, kuri ir apmeklējuši ne mazāk kā 75% no mācību kursa un apguvuši izglītības programmu saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.