Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma par klīniskajiem algoritmiem un klīniskajiem (pacientu) ceļiem perinatālā perioda aprūpes jomā

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Prenatālā diagnostika

Mērķauditorija

Ginekologs, neonatologs, pediatrs, endokrinologs, nefrologs, anesteziologs, psihiatrs

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

8 akadēmiskās stundas (1 diena)

  • 6 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 2 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Mācības notiks attālināti -  ZOOM

2022.gada 4.februāris, no 11.00-18.00

2022.gada 18.februāris, no 11.00- 18.00

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Rīgas Stradiņa universitāte, Natālija Vedmedovska

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits – 8 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem iespējams, aizpildot pieteikumu ESF projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 vienotajā reģistrācijas sistēmā: https://www.mitto.me/rsu-macibu-programma/registreties

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamiem sniegt priekšstatu par secīgu darbību augļa anomālijas diagnostikas gadījumā antenatālas aprūpes laikā, kā arī sniegt zināšanas un attīstīt iemaņas rīkoties pēctecīgi, sadarbībā ar dažādu specialitāšu ārstniecības personām vienas ārstniecības iestādes ietvaros un koordinēti starp dažādām ārstniecības iestādēm, lai apgūtās iemaņas pielietotu antenatālās aprūpes problēmu risināšanai un standartizēt pacientu veselības aprūpi,  uzlabojot perinatālos rezultātus.

Mācību programmas tēmas

Klīniskie algoritmi un klīniskie (pacientu) ceļi:

  1. Augļa hromosomālo patoloģiju un anatomijas skrīnings I grūtniecības trimestrī
  2. Augļa hromosomālo patoloģiju un anatomijas skrīnings II grūtniecības trimestrī
  3. Daudzaugļu grūtniecības vadīšana

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu - testu ar vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.

Nozīmīgi!

Atbilstoši ESF projekta prasībām, lai piedalītos mācībās:

  1. Jums būs nepieciešams dators, telefons vai planšete ar kameru un stabilu interneta pieslēgumu.
  2. Mācību laikā dalībnieka kamerai obligāti ir jābūt ieslēgtai visu laiku un dalībniekam ir jābūt redzamam kadrā!
  3. Kameras lietošana ir obligāta prasība!! Ja mācību laikā kameru lietot nevarat vai nevēlaties, tad mācībās piedalīties diemžēl nevarat, jo bez kameras nav iespējams nodrošināt ESF projekta prasību izpildi un līdz ar to kurss netiks ieskaitīts.
  4. Zoom translācijai ir jāpieslēdzas ar dalībnieka pilnu vārdu un uzvārdu, lai Jūs varētu identificēt.
  5. Zoom čatā dalībniekiem četras reizes dienā ir jāatsaucas uz aicinājumu apliecināt savu klātbūtni mācībās attiecīgajā brīdī

Lūdzam ņemt vērā, ka Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 ietvaros rīkoto mācību dalībnieks vienā dienā drīkst apmeklēt nodarbības tikai vienā mācību programmā! Ja vairākām mācību programmām pārklājas norises datumi (arī tad, ja mācības realizē dažādas institūcijas), tad drīkst apmeklēt tikai vienu programmu!

Analizējot realizēto mācību datus ir konstatēts, ka mācību dalībnieki vienlaicīgi apmeklē vairākas nodarbības (vienā dienā apmeklē vairākas mācību programmas gan pie viena, gan dažādiem rīkotājiem), Veselības ministrija brīdina, ka šī fakta konstatēšanas gadījumā VM vērsīsies sertifikācijas institūcijās ar lūgumu konkrētā mācību dalībnieka iegūtos tālākizglītības punktus neņemt vērā pie ārstniecības personas resertifikācijas.

Noderīgi!