Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Pieaugušo paplašināta kardiovaskulārā atdzīvināšana: slimnīcas etaps ( ACLS)

Mērķauditorija

Ārsts, ārsta palīgs, māsa

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

24 akadēmiskās stundas (3 dienas)

 • 14 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
 • 10 akadēmiskās stunda praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Mācības šobrīd netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Igors Bobrovs, sertificēts anesteziologs reanimatologs.

Aigars Kairišs, sertificēts neatliekamās medicīnas ārsts, anesteziologs reanimatologs.

Ineta Blumberga, sertificēts anesteziologs reanimatologs.

Ilona Rogovska, sertificēts anesteziologs reanimatologs.

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits -24 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem nav iespējams

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā sniegt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas padziļinātajā kardiopulmonālajā reanimācijā, uzlabot prasmes rīkoties pacienta veselību un dzīvību apdraudošā situācijā, it īpaši, gadījumos, kad pacients neatrodas intensīvās terapijas palātā.

Mācību programmas tēmas

 • Paplašinātas kardiopulmonālās reanimācijas (turpmāk – PKPR) aktuālās vadlīnijas;
 • Palīdzība aizrīšanās gadījumā;
 • Sirds ritma un vadīšanas traucējumi, to atpazīšana;
 • Pieaugušo paplašinātā kardiovaskulārā atdzīvināšana.
 • Dzīvībai un veselībai kritisku stāvokļu medikamentozā terapija: algoritmos iekļautie medikamenti, to indikācijas, devas (boluss/uzturošā deva un tās ievade);
 • Akūtu, neatliekami ārstējamu stāvokļu diagnostika, neatliekamā medicīniskā palīdzība, taktika;
 • Pēcreanimācijas aprūpe.
 • Palīdzība svešķermeņa evakuācijai;
 • Elpceļu caurlaidības un elpošanas nodrošināšana;
 • Kambaru fibrilācijas/bezpulsa kambaru tahikardijas algoritms; Tahikardijas algoritms, kardioversija;
 • Bradikardijas algoritms, kardiostimulācija;
 • Pēcreanimācijas aprūpe.
 • Pieaugušā atdzīvināšanas pamata algoritms, t.sk. automātiskā ārējā defibrilatora (turpmāk – AĀD) lietošana;
 • Universālais pieaugušo atdzīvināšanas algoritms, defibrilācija

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no mācību programmas un, nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu “ieskaitīts”, saņem neformālās izglītības apliecību par programmas apguvi. Teorētisko pārbaudījumu veido 30 jautājumi.