Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

PIEAUGUŠO  PAPLAŠINĀTA KARDIOVASKULĀRĀ ATDZĪVINĀŠANA: PIRMSSLIMNĪCAS ETAPS (ADVANCED CARDIOVASCULAR  LIFE  SUPPORT)

Mērķauditorija

Ārsti, ārsta palīgi, māsas

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

24 akadēmiskās stundas (3 dienas)

  • 14 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 10 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Informāciju skatīt 

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Dr. Dmitrijs Sergejevs, sertificēts neatliekamās medicīnas ārsts, ķirurgs

Dr. Viktors Gorovenko, sertificēts anesteziologs, reanimatologs

Edvīns Šmatčenko, sertificēts neatliekamās medicīnas ārsta palīgs

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits -24 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem, var 

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā sniegt zināšanas un praktiskās iemaņas, lai varētu atpazīt un izvērtēt kardiopulmonālās sistēmas funkciju izsīkuma draudus vai izsīkuma pazīmes pieaugušajiem, pieņemt pareizo lēmumu un veikt adekvātus pasākumus kritiski slimu pacientu veselības stāvokļa stabilizēšanai, darbojoties komandā.

Mācību programmas tēmas

  • Paplašinātas kardiopulmonālās reanimācijas (turpmāk – PKPR) aktuālās vadlīnijas.
  • Palīdzība aizrīšanās gadījumā
  • Elpceļu caurlaidības un elpošanas nodrošināšana
  • Sirds ritma un vadīšanas traucējumi, to atpazīšana
  • Pieaugušo paplašinātā kardiovaskulārā atdzīvināšana
  • Dzīvībai un veselībai kritisku stāvokļu medikamentozā terapija: algoritmos iekļautie medikamenti, to indikācijas, devas (bolus/uzturošā deva un tās ievade).
  • Akūtu, neatliekami ārstējamu stāvokļu diagnostika, neatliekamā medicīniskā palīdzība, taktika.
  • Pēcreanimācijas aprūpe

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri ir apguvuši ne mazāk kā 75% no mācību programmas un nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”, saņem neformālās izglītības apliecību par programmas apguvi. Teorētisko pārbaudījumu veido 30 testa jautājumi.