Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

“Pieaugušo paplašināta kardiovaskulārā atdzīvināšana: pirmsslimnīcas etaps (ACLS)”

Mērķauditorija

Ārsts, māsa, ārsta palīgs, citas ārstniecības personas

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

16 akadēmiskās stundas (2 dienas)

  • 8 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 8 akadēmiskās stundas praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

08.08. plkst.9.00-16.00 ZOOM platforma un 09.08. plkst.9.00-16.00 J.Asara ielā 5, Rīga

29.08. plkst.9.00-16.00 ZOOM platforma un 30.08. plkst.9.00-16.00 J.Asara ielā 5, Rīga

   05.09.plkst.9.00-16.00 ZOOM platforma

   06.09.plkst.9.00-16.00 J.Asara ielā 5, Rīga

   03.10.plkst.9.00-16.00 ZOOM platforma

   04.10.plkst.9.00-16.00 J.Asara ielā 5, Rīga

   07.11.plkst.9.00-16.00 ZOOM platforma

   08.11.plkst.9.00-16.00 J.Asara ielā 5, Rīga

   05.12.plkst.9.00-16.00 ZOOM platforma

   06.12.plkst.9.00-16.00 J.Asara ielā 5, Rīga

Neformālās izglītības programmas mācību vadītāji

Viktors Gorovenko,  sertificēts anesteziologs – reanimatologs

Ervīns Smatčenko, sertificēts neatliekamās medicīnas ārsta palīgs

Dmitrijs Sergejevs, sertificēts neatliekamās medicīnas ārsts

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits – 16 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Mācībām iespējams pieteikties, reģistrējoties: https://www.mittoevents.com/sarkana-krusta-medicinas-koledza/registracija

Kontaktpersona - Inga Odiņa

Neformālās izglītības programmas mērķis

Sniegt zināšanas un attīstīt praktiskās iemaņas, lai varētu atpazīt un izvērtēt kardiopulmonālās sistēmas funkciju izsīkuma draudus vai izsīkuma pazīmes pieaugušajiem, pieņemt pareizo lēmumu un veikt adekvātus un savlaicīgus pasākumus kritiski slimu pacientu veselības stāvokļa stabilizēšanai, darbojoties komandā.

Mācību programmas tēmas

* Paplašinātas kardiopulmonālās reanimācijas (turpmāk – PKRP) aktuālās vadlīnijas.

* Palīdzība aizrīšanās gadījumā.

* Elpceļu caurlaidības un elpošanas nodrošināšana.

* Sirds ritma un vadīšanas traucējumi, to atpazīšana.

* Pieaugušo paplašinātā kardiovaskulārā atdzīvināšana.

* Dzīvībai un veselībai kritisku stāvokļu medikamentozā terapija: algoritmos iekļautie medikamenti, to indikācijas, devas (bolus/uzturošā deva un tās ievade).

*Akūtu, neatliekami ārstējamu stāvokļu diagnostika, neatliekamā medicīniskā palīdzība, taktika.

* Pēcreanimācijas aprūpe.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Situāciju uzdevumu risināšana.