Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma par klīniskajiem algoritmiem un klīniskajiem (pacientu) ceļiem perinatālā perioda aprūpes jomā

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Pēcdzemdību septiskās saslimšanas

Mērķauditorija

Ārsts (ginekologs, neonatologs, pediatrs, endokrinologs,  nefrologs, anesteziologs, reanimatologs, psihiatrs), māsa, vecmāte, funkcionālais speciālists, ārsta palīgs

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

8 akadēmiskās stundas (2 dienas)

  • 6 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 2 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Mācības šobrīd netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs

Rīgas Stradiņa universitāte, Anna Miskova - sertificēts ginekologs, dzemdību speciālists

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits – 8 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikties uz kursiem nav iespējams

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt priekšstatu par septiskām saslimšanām grūtniecības laikā un pēcdzemdību periodā, saslimšanu cēloņiem, riska faktoriem, diagnostiku, diferenciāldiagnostiku, kā arī novēršanas un ārstēšanas principiem

Mācību programmas tēmas

  1. Racionālas antibakteriālas terapijas principi
  2. Septiskas saslimšanas grūtniecības laikā
  3. Septiskas saslimšanas pēcdzemdību periodā
  4. Noslēguma pārbaudījums

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu - testu ar vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.