Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Par grūtniecības mākslīgas pārtraukšanas gaitu, riskiem un alternatīvām izvēlēm grūtniecei, kura vēlas mākslīgi pārtraukt grūtniecību

Mērķauditorija

Ārsts, vecmāte

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

8 akadēmiskās stundas (1 diena)

teorija – 5 akadēmiskās stundas

prakse - 3 akadēmiskās stundas

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

2021. gadā - 8.decembrī

2022.gadā - 22.martā, 25.maijā, 23.septembrī, 5.novembrī no plkst. 9:00-16:00.

Attālināti, Zoom platformā

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Zane Grabe - ārsts ginekologs RAKUS Stacionārā Gaiļezers, asistente RSU Ginekoloģijas un dzemdniecības katedrā

Inga Kudeikina – juriste, Dr.iur., docente,  bakalaura studiju programmas "Tiesību zinātne" vadītāja RSU Juridiskā fakultātē

Magdalēna Pranaite – psihologs, Veselības centrs Vivendi, pasniedzēja Latvijas universitātē

Inguna Ziemane – sociālais darbinieks, Rīgas Dzemdību nams, lektore Medicīnas Tālākizglītības centrs.

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits 8 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem, var  šeit

Papildus informācija, rakstot uz e-pastu: anna.abolina@vivendicentrs.lv , vai pa tālr. 27570957

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt zināšanas par grūtniecības mākslīgo pārtraukšanu, riskiem, tās  tiesiskajiem aspektiem, kontracepcijas metodēm un  palīdzību vardarbībā cietušajām sievietēm, kā arī par iespējamo dažādu organizāciju atbalstu nevēlamas grūtniecības gadījumā un grūtniecības mākslīgas pārtraukšanas alternatīvām izvēlēm.

Mācību programmas tēmas

1.Grūtniecības mākslīgā pārtraukšana

2.Kontracepcija

3.Ārstniecības personas rīcība gadījumā, ja paciente ir HIV inficēta

4.Vardarbība pret sievietēm – atpazīšana un palīdzība

5.Grūtniecības mākslīgas pārtraukšanas tiesiskie aspekti

6.Grūtniecības mākslīgas pārtraukšanas psihoemocionālie aspekti

7.Tiesiskais regulējums un palīdzība no valsts/pašvaldības puses

8.Iespējas nodot bērnu adopcijai vai ievietot jaundzimušo glābējsilītē un ārpusģimenes aprūpes iespējas (audžuģimene, aizbildnība)

9.Gadījumu analīze, integrējot visas tēmas, darbs grupās

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri ir apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko  iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.