Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Paplašināta atdzīvināšana pediatrijā: slimnīcas etaps (PALS)

Mērķauditorija

Māsa, ārsta palīgs, ārsts, vecmāte

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

24 akadēmiskās stundas (3 dienas)

 • 12 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
 • 12 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Sīkāku informāciju skatīt ŠEIT

 Klātienē - Rīgas Stradiņa universitāte, Rīga, Anniņmuižas bulvāris 26a

2022.gada 9., 10. un 11.jūnijā no 9.00-16.00

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Rīgas Stradiņa universitāte, Arnita Tomiņa

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 24 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem iespējams, aizpildot pieteikumu ESF projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 vienotajā reģistrācijas sistēmā:

https://www.mitto.me/rsu-macibu-programma/registreties

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt priekšstatu par paplašināto atdzīvināšanu pediatrijā slimnīcas etapā (PALS), kā arī sniegt zināšanas un attīstīt iemaņas kritiski slima bērna stāvokļa novērtēšanā un palīdzības sniegšanā neatliekamās situācijās, lai apgūtās iemaņas praktiski pielietotu profesionālajā darbībā. Programma paredzēta ārstniecības personām, kas vēlas padziļināt savas zināšanas, sapratni un praktiskās iemaņas kritiski slima bērna stāvokļa novērtēšanā un palīdzības sniegšanā neatliekamās situācijās slimnīcas etapā.

Mācību programmas tēmas

 1. Kardiopulmonālās funkcijas un tās izsīkuma novērtēšana slimnīcas uzņemšanas nodaļā. Atdzīvināšanas komandas organizēšanas algoritms:
 2. Zīdaiņa un bērna pamatatdzīvināšanas algoritmi:
 3. Elpceļu atbrīvošana no svešķermeņa:
 4. Elpceļu caurlaidības un elpošanas nodrošināšana:
 5. Vaskulārās pieejas nodrošināšana, šķidruma un medikamentu ievadīšana asinsritē:
 6. Ritma traucējumi un to novēršana:
 7. Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana traumu guvušam bērnam:
 8. Šoks
 9. Zīdaiņa/bērna dzīvības funkciju stabilizēšana un uzturēšana pēc reanimācijas, pārvietošanas laikā uz intensīvās terapijas nodaļu.
 10. Situāciju uzdevumu praktiska risināšana komandā: zīdaiņu un bērnu veselības stāvokļa novērtēšana un paplašinātās atdzīvināšanas nodrošināšana.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.

Noderīgi!

Lūdzam ņemt vērā, ka Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 ietvaros rīkoto mācību dalībnieks vienā dienā drīkst apmeklēt nodarbības tikai vienā mācību programmā! Ja vairākām mācību programmām pārklājas norises datumi (arī tad, ja mācības realizē dažādas institūcijas), tad drīkst apmeklēt tikai vienu programmu!

Analizējot realizēto mācību datus ir konstatēts, ka mācību dalībnieki vienlaicīgi apmeklē vairākas nodarbības (vienā dienā apmeklē vairākas mācību programmas gan pie viena, gan dažādiem rīkotājiem), Veselības ministrija brīdina, ka šī fakta konstatēšanas gadījumā VM vērsīsies sertifikācijas institūcijās ar lūgumu konkrētā mācību dalībnieka iegūtos tālākizglītības punktus neņemt vērā pie ārstniecības personas resertifikācijas.