Izglītības programmas veids

Profesionāla pilnveides izglītības programma

Izglītības programmas nosaukums

Pacientu datu aizsardzības aktuālie jautājumi

Mērķauditorija

Ārstniecības atbalsta personas un personas, kuras plāno iesaistīties darbā ārstniecības iestādēs

Izglītības programmas īstenošanas ilgums

9 (deviņas) akadēmiskās stundas (1 diena)

  • 7 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 1 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības
  • 1 akadēmiskā stunda - pārbaudījums

Izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Izglītības programmas mācību vadītājs/i

Deniss Čalovskis

Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās pilnveides izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par profesionālās pilnveides izglītības programmas apgūšanu, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 317.” Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība” prasībām.

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikšanās Veselības ministrijas portālā,

Kontaktpersona: Irēna Krustozoliņa,

e-pasts: irena.krustozolina@mclaipa.lv

Profesionālās pilnveides izglītības programmas mērķis

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”

Mācību programmas tēmas

  1. Fizisku personu datu aizsardzības tiesiskais pamats
  2. Pacientu datu aizsardzības tiesiskais pamats
  3. Praktiskais darbs grupā

Profesionālās pilnveides izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Programmas akreditācija.