Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma par klīniskajiem algoritmiem un klīniskajiem ceļiem psihiskās veselības jomā

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Opioīdu atkarīgo pacientu ārstēšana un aprūpe

Mērķauditorija

Ārsti (psihiatrs, bērnu psihiatrs, psihoterapeits, narkologs, neatliekamās palīdzības ārsts, pediatrs, neirologs, bērnu neirologs, ģimenes (vispārējās prakses) ārsts)

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

8 akadēmiskās stundas:

6 akadēmiskās stundas – teorētiskās nodarbības, 2 akadēmiskās stundas – praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Mācības netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs

Ilze Maksima, sertificēta narkoloģe, psihoterapeite

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi. Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits 8 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikties uz kursiem nav iespējams

Neformālās izglītības programmas mērķis

Veicināt izpratni par opioīdu atkarīgo pacientu ārstēšanu un aprūpi un attīstīt prasmes diagnosticēt, ārstēt un organizēt aprūpi pacientiem ar šī spektra traucējumiem, izmantojot klīniskos algoritmus un klīniskos pacientu ceļus.

Mācību programmas tēmas

  1. Papildināt zināšanas un izpratni par opioīdu atkarīgo pacientu ārstēšanu un aprūpi.
  2. Pilnveidot prasmes agrīni diagnosticēt opioīdu lietošanas psihiskos un uzvedības traucējumus.
  3. Pilnveidot prasmes ārstēt opioīdu lietošanas psihiskos un uzvedības traucējumus balstoties uz klīniskajiem algoritmiem un klīniskajiem pacientu ceļiem.
  4. Pilnveidot prasmes organizēt ārstēšanu un aprūpi pacientiem ar opioīdu lietošanas psihiskiem un uzvedības traucējumiem.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apmeklējuši teorētiskās un praktiskās nodarbības ne mazāk kā 75% apmērā un nokārtojuši noslēguma pārbaudes darbu ar vērtējumu “ieskaitīts”, saņem neformālās izglītības apliecību par mācību programmas apguvi un TIP skaitu turpmākajai resertifikācijai.