Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Onkoloģisko saslimšanu savlaicīga diagnostika bērniem un pieaugušajiem

Mērķauditorija

Ārsts, ārsta palīgs, māsa

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

24 akadēmiskās stundas (6 dienas)

  • 15 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 9 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Mācības notiks attālināti -  ZOOM

2022.gada 11., 12., 13., 18., 19. un 20.maijs no 13.00-16.15

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Rīgas Stradiņa universitāte, asoc. profesore Dace Baltiņa

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits – 24 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem iespējams, aizpildot pieteikumu ESF projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 vienotajā reģistrācijas sistēmā: https://www.mitto.me/rsu-macibu-programma/registreties

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt zināšanas par biežāk sastopamajām onkoloģiskajām diagnozēm dažādās vecuma grupās (bērniem, pusaudžiem, jauniem pieaugušajiem, pieaugušajiem un gados vecākiem pacientiem), informēt par biežās sastopamo onkoloģisko slimību riska faktoriem, attīstīt iemaņas, lai atpazītu to cilvēku kontingentu, kuriem ir palielināts konkrētās onkoloģiskās slimības risks, spēt novērtēt sūdzības un laboratorisko un instrumentālo izmeklējumu rezultātus, kuri var norādīt un aizdomām par onkoloģisku slimību, atpazīt vēždraudes patoloģijas un zināt to aprūpes principus, kā arī saprast tālāko izmeklējumu secību un Latvijā pastāvošā Zaļā koridora būtību, lai apgūtās iemaņas praktiski pielietotu profesionālajā darbībā

Mācību programmas tēmas

  • Biežāk sastopamo ļaundabīgo audzēju saslimstība, mirstība, piecgadu dzīvildze, pirmā gada letalitāte un izplatība Latvijā pēdējo 10 gadu laikā
  • Skrīningdiagnostika, tās būtība un norise Latvijā
  • Latvijā biežāk sastopamo audzēju galvenie riska faktori(ģenētiskie un epiģenētiskie)
  • Latvijā biežāk sastopamo audzēju agrīnie un vēlīnie simptomi
  • Žaļā koridora jeb audzēju agrīnās diagnostikas algoritma būtība
  • Inovatīvās tehnoloģijas un to pielietojums audzēju diagnostikā

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu - testu ar vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.