Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Onkoloģijas pacientiem raksturīgu kritisko stāvokļu simulācijas un to analīze

Mērķauditorija

Ārsts, māsa, ārsta palīgs

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

16 akadēmiskās stundas (2 diena)

  • 12 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 4 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Sīkāku informāciju par mācību norisi meklēt ŠEIT

Mācības notiks attālināti -  ZOOM

2022.gada 10., 11., 17. un 18. martā no 13.00-16.15

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Rīgas Stradiņa universitāte, Dace Baltiņa

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits – 16 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem iespējams, aizpildot pieteikumu ESF projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 vienotajā reģistrācijas sistēmā: https://www.mitto.me/rsu-macibu-programma/registreties

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt priekšstatu un zināšanas par neatliekamiem stāvokļiem onkoloģijā, kā arī sniegt zināšanas un attīstīt iemaņas riska apzināšanā, situācijas novērtēšanā un rīcības izvēlē, lai apgūtās iemaņas praktiski pielietotu profesionālajā darbībā

Mācību programmas tēmas

  • Jēdziens par neatliekamiem jeb kritiskiem stāvokļiem pacientiem ar onkoloģisku slimību. Triāža
  • Ar slimību vai tās ārstēšanu saistītās komplikācijas, kas vērtējamas kā kritiskas, kad nepieciešama tūlītēja situācijas novērtēšana un palīdzība:

1)   Kardiovaskulāras komplikācijas

2)   Neiroloģiskas komplikācijas

3)   Nieru un urīnizvadsistēmas komplikācijas

4)   Metaboliskas komplikācijas

5)   Respiratoriskas komplikācijas

6)   Gastrointestinālas komplikācijas

7)   Imūnsistēmas un hematoloģiskas komplikācijas

8)   Psiholoģiskas komplikācijas

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu - testu ar vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.

Noderīgi

Lūdzam ņemt vērā, ka Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 ietvaros rīkoto mācību dalībnieks vienā dienā drīkst apmeklēt nodarbības tikai vienā mācību programmā!

Ja vairākām mācību programmām pārklājas norises datumi (arī tad, ja mācības realizē dažādas institūcijas), tad drīkst apmeklēt tikai vienu programmu!

Analizējot realizēto mācību datus ir konstatēts, ka mācību dalībnieki vienlaicīgi apmeklē vairākas nodarbības (vienā dienā apmeklē vairākas mācību programmas gan pie viena, gan dažādiem rīkotājiem), Veselības ministrija brīdina, ka šī fakta konstatēšanas gadījumā VM vērsīsies sertifikācijas institūcijās ar lūgumu konkrētā mācību dalībnieka iegūtos tālākizglītības punktus neņemt vērā pie ārstniecības personas resertifikācijas.