Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Ogļhidrātu vielmaiņas traucējumi un dislipidēmija

Mērķauditorija

Ārsti, ārsta palīgi, māsas

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

40 akadēmiskās stundas

 • 32 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
 • 8 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Mācības šobrīd netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītāji

Rīgas Stradiņa universitāte,

Dr. med. Iveta Mintāle, Asoc. prof. Ilze Konrāde

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits: 40 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersonas

Pieteikties uz kursiem nav iespējams

Lūdzam ņemt vērā, ka Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 ietvaros rīkoto mācību dalībnieks vienā dienā drīkst apmeklēt nodarbības tikai vienā mācību programmā! Ja vairākām mācību programmām pārklājas norises datumi (arī tad, ja mācības realizē dažādas institūcijas), tad drīkst apmeklēt tikai vienu programmu!

Analizējot realizēto mācību datus ir konstatēts, ka mācību dalībnieki vienlaicīgi apmeklē vairākas nodarbības (vienā dienā apmeklē vairākas mācību programmas gan pie viena, gan dažādiem rīkotājiem), Veselības ministrija brīdina, ka šī fakta konstatēšanas gadījumā VM vērsīsies sertifikācijas institūcijās ar lūgumu konkrētā mācību dalībnieka iegūtos tālākizglītības punktus neņemt vērā pie ārstniecības personas resertifikācijas.

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Programmas mērķis ir pilnveidot kompetences ģimenes ārstiem un citu specialitāšu ārstiem, ārstu palīgiem un māsām labāk orientēties insulīna rezistences izraisītajos metabolisma traucējumos, dislipidēmijas un 2. tipa cukura diabēta problemātikā, izvērtēt šo vielmaiņas traucējumu ietekmi uz kardiovaskulāro slimību risku, kā arī atvieglot diagnostisko un terapeitisko lēmumu pieņemšanu

Mācību programmas tēmas

 1. 2. tipa cukura diabēta patoģenēze, diagnostika un terapijas efekta kontrole
 2. Insulīna rezistences sindroms un tā klīniskās konsekvences
 3. Lipīdu metabolisms, dislipidēmijas un to klīniskās konsekvences
 4. Racionālas dzīvesveida izmaiņas dislipidēmijas un 2. tipa CD terapijā
 5. Dislipidēmiju terapijas aspekti, medikamentu grupas, ieguvumi, novitātes.
 6. Orālo antidiabētisko līdzekļu grupas, to raksturojums. Mono- vai kombinētas terapijas stratēģijas izvēle.
 7. Hipoglikēmija pacientam bez cukura diabēta.
 8. Multimorbīds 2. tipa cukura diabēta pacients ar dislipidēmiju: terapijas prioritātes un drošība

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri ir apguvuši ne mazāk kā 75% no mācību programmas un nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”, saņem neformālās izglītības apliecību par programmas apguvi. Teorētiskā pārbaudījumā - testa jautājumi.

Nozīmīgi

Atbilstoši ESF projekta prasībām, lai piedalītos mācībās:

 1. Jums būs nepieciešams dators, telefons vai planšete ar kameru un stabilu interneta pieslēgumu.
 2. Mācību laikā dalībnieka kamerai obligāti ir jābūt ieslēgtai visu laiku un dalībniekam ir jābūt redzamam kadrā!
 3. Kameras lietošana ir obligāta prasība!! Ja mācību laikā kameru lietot nevarat vai nevēlaties, tad mācībās piedalīties diemžēl nevarat, jo bez kameras nav iespējams nodrošināt ESF projekta prasību izpildi un līdz ar to kurss netiks ieskaitīts.
 4. Zoom translācijai ir jāpieslēdzas ar dalībnieka pilnu vārdu un uzvārdu, lai Jūs varētu identificēt.
 5. Zoom čatā dalībniekiem četras reizes dienā ir jāatsaucas uz aicinājumu apliecināt savu klātbūtni mācībās attiecīgajā brīdī.