Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

NEATLIEKAMĀ MEDICĪNISKĀ PALĪDZĪBA TRAUMU GUVUŠAM PACIENTAM:PIRMSSLIMNĪCAS ETAPS

Mērķauditorija

Ārsts, ārsta palīgs, māsa

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

16 akadēmiskās stundas

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Par plānotajiem norises laikiem lasīt ŠEIT

Neformālās izglītības programmas mācību vadītāji

Viktors Gorovenko, sertificēts anesteziologs, reanimatologs

Ervīns Šmatčenko, sertificēts neatliekamās medicīnas ārsta palīgs

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits -24 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Pieteikties uz kursiem var, aizpildot sistēmas pieteikumu

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā sniegt zināšanas un praktiskās iemaņas par sistēmisku pieeju neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā, traumu t.sk. smagu vai politraumu guvušiem cietušajiem akcentējot katras konkrētās mērķauditorijas specifiskos pienākumus komandas darbā. Apgūt un pilnveidot prasmi risināt neatliekamās medicīniskās situācijas un traumu guvušu pacientu ārstēšanu pirmsslimnīcas etapā, apgūt neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanas pamatus atbilstoši Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas vadlīnijām traumu guvušam pacientam.

Mācību programmas tēmas

  • Traumu klasifikācija, traumas mehānismi un traumu guvuša cietušā novērtēšana (primārā un sekundārā novērtēšana).
  • Elpceļu caurlaidības un elpināšanas nodrošināšana traumu guvušam pacientam.
  •  Cirkulācijas novērtēšana, šoka atpazīšana un ārstēšana.
  •  Dažādu ķermeņa daļu traumas.
  •  Šāvienu un sprādzienu izraisītās traumas.
  • Ilgstoša saspieduma sindroms.
  • Traumu īpatnības dažādām pacientu grupām.
  • Termiska trauma (apdegumi, apsaldējumi, pārkaršana, atdzišana).
  •  Negadījums ar daudziem cietušajiem.
  •  Traumu guvuša cietušā imobilizācijas un transportēšanas nodrošināšana (situācijas uzdevumi).
  • Palīdzības nodrošināšana ceļu satiksmes negadījumā cietušajiem (situācijas uzdevumi).

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri ir apguvuši ne mazāk kā 75% no mācību programmas un nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”, saņem neformālās izglītības apliecību par programmas apguvi. Teorētisko pārbaudījumu veido 30 testa jautājumi.