Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Neatliekamā medicīniskā palīdzība dzemdību laikā, t. sk. - jaundzimušā aprūpe, pirmsslimnīcas etapā

Mērķauditorija

Māsa, ārsta palīgs, ārsts, vecmāte

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

24 akadēmiskās stundas

 • 10 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
 • 14 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Šobrīd mācības netiek plānotas

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs

Rīgas Stradiņa universitāte

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits - 24 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersonas

Pieteikties uz kursiem iespējams, aizpildot pieteikumu reģistrācijas sistēmā: https://www.mitto.me/rsu-macibu-programma/registreties

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt priekšstatu par neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu dzemdību laikā, tajā skaitā, jaundzimušā aprūpi, aprūpi pirmsslimnīcas etapā, kā arī sniegt zināšanas un attīstīt prasmes neatliekamās palīdzības sniegšanā grūtniecei, dzemdētājai un jaundzimušajam, lai apgūtās iemaņas praktiski pielietotu profesionālajā darbībā.

Mācību programmas tēmas

 1. Riska izvērtēšana antenatālajā aprūpē
 2. Priekšlaicīgas dzemdības. Priekšlaicīgi dzimis jaundzimušais
 3. Jaundzimušā izvērtēšana, aprūpe un stabilizācija un reanimācija
 4. Jaundzimušā reanimācija – simulācija
 5. Normālas dzemdības – simulācija
 6. Patoloģiskas dzemdības - simulācija
 7. Asiņošana grūtniecības laikā – simulācija
 8. Pēcdzemdību asiņošana - simulācija
 9. Netehniskas prasmes, komandas darba nodrošināšana
 10. Smagi slimas grūtnieces atpazīšanā, transportēšana atbilstoši hospitalizācijas plānam. Mātes kolapss
 11. Neatliekami ārstējami stāvokļi dzemdniecībā – simulācijas.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apguvuši ne mazāk kā 75% no izglītības programmas un ieguvuši nepieciešamo zināšanu un prasmju vērtējumu (nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”), saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.

Noderīgi!

Lūdzam ņemt vērā, ka Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 ietvaros rīkoto mācību dalībnieks vienā dienā drīkst apmeklēt nodarbības tikai vienā mācību programmā! Ja vairākām mācību programmām pārklājas norises datumi (arī tad, ja mācības realizē dažādas institūcijas), tad drīkst apmeklēt tikai vienu programmu!

Analizējot realizēto mācību datus ir konstatēts, ka mācību dalībnieki vienlaicīgi apmeklē vairākas nodarbības (vienā dienā apmeklē vairākas mācību programmas gan pie viena, gan dažādiem rīkotājiem), Veselības ministrija brīdina, ka šī fakta konstatēšanas gadījumā VM vērsīsies sertifikācijas institūcijās ar lūgumu konkrētā mācību dalībnieka iegūtos tālākizglītības punktus neņemt vērā pie ārstniecības personas resertifikācijas.

Atbilstoši ESF projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 prasībām, lai piedalītos mācībās:

 1. Jums būs nepieciešams dators, telefons vai planšete ar kameru un stabilu interneta savienojumu.
 2. Mācību laikā dalībnieka kamerai obligāti ir jābūt ieslēgtai visu laiku un dalībniekam ir jābūt redzamam kadrā!
 3. Kameras lietošana ir obligāta prasība!! Ja mācību laikā kameru lietot nevarat vai nevēlaties, tad mācībās piedalīties diemžēl nevarat, jo bez kameras nav iespējams nodrošināt ESF projekta prasību izpildi un līdz ar to kurss netiks ieskaitīts.
 4. Zoom translācijai ir jāpieslēdzas ar dalībnieka pilnu vārdu un uzvārdu, lai Jūs varētu identificēt.
 5. Zoom čatā dalībniekiem četras reizes dienā ir jāatsaucas uz aicinājumu apliecināt savu klātbūtni mācībās attiecīgajā brīdī