Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Mūsdienu psihotropo līdzekļu mijiedarbība ar citu grupu medikamentiem

Mērķauditorija

Ārsts, māsa, farmaceits, farmaceita asistents

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

24 akadēmiskās stundas (3 dienas)

  • 15 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 9 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Sīkāku informāciju skatīt ŠEIT

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Doc. Zane Dzirkale, Dr. pharm.

Dr. Inga Zārde, psihiatre

Natālija Bērziņa, psihiatre

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi. Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits 24 TIP/ farmaceitiem 36 TIP.

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem var šeit

Precizējoši jautājumi, sazinoties pa tālr. 27570957, Annai,

vai rakstot uz e-pastu: anna.aabolina@gmail.com

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Sniegt informāciju par mūsdienu psihotropo līdzekļu mijiedarbības profilu ar citu grupu medikamentiem, uzturu un vides faktoriem, kā arī veicināt prasmes potenciālo mijiedarbības veidu atpazīšanai un koriģēšanai savas kompetences ietvaros.

Mācību programmas tēmas

1. Mūsdienu psihotropo līdzekļu raksturojums.

2. Zāļu mijiedarbība.

3.  Biežākās mijiedarbības psihotropajiem līdzekļiem, to noteikšanas rīki.

4.  Noslēguma pārbaudījums.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri ir apguvuši ne mazāk kā 75% no mācību programmas un nokārtojuši praktisku pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”, saņem Veselības ministrijas apstiprinātu noteikta parauga apliecību par mācību programmas apguvi un TIP skaitu turpmākajai resertifikācijai.