Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Mūsdienu psihotropo līdzekļu mijiedarbība ar citu grupu medikamentiem

Mērķauditorija

Ārsts, māsa, ārsta palīgs, farmaceits, farmaceita asistents

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

16 akadēmiskās stundas (2 dienas)

  • 8 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
  • 8 akadēmiskās stundas praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

ZOOM platforma

28.10., 4.11.2023. plkst.9.00-16.00

4.11., 11.11.2023. plkst.9.00-16.00

11.11.,16.11.2023. plkst.9.00-16.00

Neformālās izglītības programmas mācību vadītāji

Baiba Brokāne Čekstere,  sertificēts ārsts psihiatrs

Elita Ardava, MBA, farmaceite.

Inga Gūtmane, Farmācijas zinātņu maģistrs, farmaceite.

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits – 16 TIP

(Farmaceitiem un farmaceitu asistentiem  - 24 TIP)

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona

Mācībām iespējams pieteikties, reģistrējoties: 

https://www.mittoevents.com/skmk-macibu-programma/registreties

Kontaktpersona - Inga Odiņa

Neformālās izglītības programmas mērķis

Sniegt informāciju par mūsdienu psihotropo līdzekļu mijiedarbības profilu ar citu grupu medikamentiem, uzturu un vides faktoriem, kā arī veicināt prasmes potenciālo mijiedarbības veidu atpazīšanai un koriģēšanai savas kompetences ietvaros.

Mācību programmas tēmas

* Mūsdienu psihotropo līdzekļu raksturojums.

* Zāļu mijiedarbība.

* Biežākās mijiedarbības psihotropajiem līdzekļiem, to noteikšanas rīki.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Daudzizvēļu tests