Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Medicīnas informācijas meklēšana elektroniskajos resursos

Mērķauditorija

Funkcionālais speciālists, māsa, ārsta palīgs, vecmāte, citas ārstniecības personas, ārsts, farmaceits un farmaceita asistents

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

15 akadēmiskās stundas (2 dienas)

 • 3 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības
 • 12 akadēmiskās stundas  praktiskās nodarbības

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

Vairāk informācijas par plānotajām mācībām pieejamas ŠEIT.

Mācības notiks tiešsaistē - platformā ZOOM

2022.gada 25.maijā no 9.00-16.00 un 26. maijā no 9.00-15.15.

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Rīgas Stradiņa universitāte, Daiga Spila

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits:

 • 15 TIP ārstniecības personām
 • 22,5 moduļa tālākizglītības punkti farmaceitiem un farmaceitu asistentiem

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikties uz kursiem iespējams, aizpildot pieteikumu ESF projekta Nr. 9.2.6.0/17/I/001 vienotajā reģistrācijas sistēmā: https://www.mitto.me/rsu-macibu-programma/registreties

Informācija par Rīgas Stradiņa universitātes ESF projektu Nr.9.2.6.0/17/I/001 ietvaros rīkotajām mācībām https://www.rsu.lv/esf-kursi

Atbilstoši ESF projekta prasībām, lai piedalītos mācībās:

 1. Jums būs nepieciešams dators, telefons vai planšete ar kameru un stabilu interneta pieslēgumu.
 2. Mācību laikā dalībnieka kamerai obligāti ir jābūt ieslēgtai visu laiku un dalībniekam ir jābūt redzamam kadrā!
 3. Kameras lietošana ir obligāta prasība!! Ja mācību laikā kameru lietot nevarat vai nevēlaties, tad mācībās piedalīties diemžēl nevarat, jo bez kameras nav iespējams nodrošināt ESF projekta prasību izpildi un līdz ar to kurss netiks ieskaitīts.
 4. Zoom translācijai ir jāpieslēdzas ar dalībnieka pilnu vārdu un uzvārdu, lai Jūs varētu identificēt.
 5. Zoom čatā dalībniekiem četras reizes dienā ir jāatsaucas uz aicinājumu apliecināt savu klātbūtni mācībās attiecīgajā brīdī

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Sniegt priekšstatu par medicīnas informācijas elektronisko resursu daudzveidību, iegūt padziļinātas zināšanas par medicīnas informācijas meklēšanas iespējām internetā un praktiskas iemaņas darbā ar medicīnas elektroniskajiem resursiem un specializētajām medicīnas datubāzēm, prast izvērtēt un izgūt atrasto informāciju, lai apgūtās iemaņas praktiski pielietotu profesionālajā darbībā konkrētā medicīnas nozarē, kā arī sekotu līdzi nozares jaunākajai informācijai, izmantojot jaunās un tradicionālās informācijas tehnoloģijas un rīkus.

Mācību programmas tēmas

 • Elektroniskās informācijas meklēšana internetā
 • Brīvpieejas un maksas resursu salīdzinājums. Zinātnisko publikāciju ieguve brīvpieejas resursos un atvērtos arhīvos. Publikāciju atsauču organizēšana.
 • Medicīnas informācijas vērtēšanas kritēriji un informācijpratība.
 • Medicīnas informācija internetā pacientiem un profesionāļiem.
 • Jaunie plašsaziņas līdzekļi: informācijas saņemšanas un atspoguļošanas rīki (blogi; Wiki; RSS; starta lapas; paziņojumi; sociālie tīkli; kalendāri u.c.), to lietošana citās ierīcēs.
 • Pasaules medicīnas citējamo žurnālu datubāzes PubMed raksturojums (PubMed vēsture; Medline, Oldmedline; PubMed un Medline atšķirības)
 • Meklēšanas stratēģijas veidošana datubāzē PubMed
 • Atlasītās informācijas apstrāde
 • Sasaiste ar tīklā pieejamiem resursiem
 • Pētījumu un pētījumu apkopojumu meklēšana
 • Uz pierādījumiem balstītās prakses jēdzienu teorētiskais skaidrojums
 • Uz pierādījumiem balstīto resursu raksturojums to hierarhiskajā skatījumā un atbilstošu informācijas avotu izvēle
 • Kritiskais medicīnisko publikāciju vērtējums

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri ir apguvuši ne mazāk kā 75% no mācību programmas un nokārtojuši pārbaudījumu ar teorētisko un praktisko iemaņu vērtējumu „ieskaitīts”, saņem neformālās izglītības apliecību par programmas apguvi. Teorētiskā pārbaudījumā - testa jautājumi.