Izglītības programmas veids

Neformālās izglītības programma

Neformālās izglītības programmas nosaukums

Māsas darbība pediatriskajā aprūpē

Mērķauditorija

Māsas

Neformālās izglītības programmas īstenošanas ilgums

16  akadēmiskās stundas:

teorija     4,8     akadēmiskās stundas

praktiskās nodarbības        11,2       akadēmiskās stundas

Neformālās izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

LU Rīgas Medicīnas koledža, Hipokrāta ielā 1

Sīkāku informāciju skatīt ŠEIT

Neformālās izglītības programmas mācību vadītājs/i

Mācībspēki Aija Lielnora Mg. sc. sal. un

Inga Markova Mg. sc. sal.

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi.

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits- 16 TIP

Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikšanas kursiem: https://www.mitto.me/lurmk-macibu-programma/registreties

Kontaktpersona- Veronika Skažutina, 67840750, veronika.skazutina@rmkoledza.lv

Neformālās izglītības programmas  mērķis

Sniegt ārstniecības personām (māsām) nepieciešamās profesionālās zināšanas un pilnveidot profesionālās prasmes saistībā ar māsas darbību pediatriskajā aprūpē.

Mācību programmas tēmas

  1. Holistiskā pieeja pediatrisku pacientu aprūpē.
  2. Komunikācijas veidi ar bērniem un viņus pavadošajiem pieaugušajiem.
  3. Bērna veselības veicināšanas priekšnoteikumi.
  4. Uzturs gan veselam, gan slimam bērnam.
  5. Akūti, kritiski un hroniski slima bērna aprūpe, aprūpes process, aprūpes diagnozes un klasifikācija.
  6. Kritiskās domāšanas pieeja aprūpes plānošanā, īstenošanā.
  7. Medikamentozā aprūpe pediatrijā.
  8. Iemaņas dažādu ārstniecisko procedūru un manipulāciju pielietošanā bērnu aprūpē.
  9. Vakcinācijas kalendārs.
  10. Vardarbības problēma un tās identificēšana aprūpes procesā.

Neformālās izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana

Izglītojamie, kuri apmeklējuši vismaz 75% nodarbību, saņem apliecību par neformālās izglītības programmas apguvi.